Bezdrátové napájení pomocí elektromagnetické vedené vlny

Kontakt: Kraček Jan – jan-kracek(z)fel.cvut.cz
Popis:

Práce je zaměřena na zkoumání vlastností bezdrátového napájení pomocí vedené elektromagnetické vlny. Cílem je vytvoření systému pro bezdrátové napájení pomocí elektromagnetické vlny. Obsahem bude analytický popis jednotlivých částí systému a jeho realizace. Jedná se určení optimálních vlastností struktur, které jsou vhodné pro daný systém. O PROBLÉMU: Na straně zdroje výkonu je elektromagnetická vlna navázána do vlnovodu vysílacím přechodem na jeho hraně. Elektromagnetická vlna se pak šíří vlnovodem. V místě spotřebiče je část výkonu elektromagnetické vlny vyvázána vhodným přechodem z vlnovodu a dodána spotřebiči. K bezdrátovému přenosu výkonu mezi vysílacím a přijímacím přechodem dochází jevem vedené elektromagnetické vlny.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí