Aplikátorový systém pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku

Kontakt: Vrba Jan – vrba(z)fel.cvut.cz
tema3
Popis:

Cílem tohoto projektu je návrh aplikátoru pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku. Jde o řadu vyzařujících elementů (elektricky malých antén) uspořádaných na válcové nebo na kulové ploše. Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Oblast zadání:
Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole