Analýza vlivu PMD v nastupujících optických sítích

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Simulace vlivu PMD na nové optické infrastruktury, měření na optickém polygonu

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika