Analýza vlivu PMD v nastupujících optických sítích

Kontakt:

prof. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Simulace vlivu PMD na nové optické infrastruktury, měření na optickém polygonu

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika