Analýza indukčních cívek

Kontakt:

Ing. Jan Kraček, Ph.D., jan.kracek@…

Popis:

Práce je zaměřena na analýzu indukčních cívek. Cílem je vytvoření prostředků pro výpočet magnetického pole indukčních cívek a jejich vlastních a vzájemných indukčností. Obsahem práce bude analytický popis magnetického pole různých typů indukčních cívek a jejich soustav, které se liší tvarem a uspořádáním.
O PROBLÉMU: Základní nízkofrekvenční analýza indukčních cívek se vztahuje zejména k projevům stacionárního magnetického pole, které je vybuzeno elektrickým proudem ve vodičích cívky. Výpočty prováděné při této analýze vychází z úprav Biotova-Savartova zákona.Využívá známého rozložení elektrického proudu, jehož tok sleduje geometrii vodiče cívky a je v každém místě konstantní.

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Silnoproudé obory
Oblast zadání:
Antény, EMC a simulace EM polí