All-optical sítě a komponenty

Kontakt:

prof. Zvánovec, xzvanove@…

Popis:

Simulace celooptických sítí

Studijní obor:
Mezioborová studia
Komunikační a slaboproudé obory
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika