All-optical sítě a komponenty

Kontakt: Zvánovec Stanislav – xzvanove(z)fel.cvut.cz
Popis:

Simulace celooptických sítí

Studijní obor:
Komunikační a slaboproudé obory
Mezioborová studia
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Bezdrátová a nelineární vláknová optika