3D vizualizace šíření rádiového signálu v nerovném terénu

Kontakt:

Pavel Pechač, pechac@…

PE-profil
Popis:

Pro precizní plánování pozemních pevných i mobilních bezdrátových spojů je nezbytná znalost příslušných terénních profilů. Obecně je k dispozici několik typů digitálních výškopisných modelů terénu s různými parametry a rozlišením, nicméně většinou jsou při návrhu rádiových spojů uvažovány pouze 2D řezy, tj. 2D výškové terénní profily. To může v některých případech vést k zásadním chybám, např. v případě, kdy se signál odráží od významných terénních překážek mimo daný profil. Cílem projektu je na základě vhodně zvolených reálných scénářů rozbor a vizualizace těchto případů. Řešení bude vyžadovat práci s 3D modelem terénu a hledání dominantních cest signálu pomocí techniky ray tracing. Téma je vhodné např. pro studenty počítačové grafiky.

Studijní obor:
Obory zaměřené na IT
Oblast zadání:
Šíření rádiových vln