Study materials

Kurs AWR MO

Elecromagnetic field visualisation

European School of Antennas

Katedra je členem konzorcia evropských univerzit European School of
Antennas (ESoA)  a v této spolupráci organizuje kurzy pro studenty
http://www.esoa-web.org/courses.html
informace pro možnou účast studentů: Mazánek, Hazdra