NOVÁ PROBE STATION PRO MIKROVLNNÁ MĚŘENÍ

Na katedru byla pořízena nová probe station EPS150MMW od firmy Form Factor. Jedná se o probe station s manuálním ovládáním, robustní konstrukcí a velmi přesnými pozicionéry pro provádění sub-THz měření. Součástí příslušenství jsou korundové kalibrační substráty pro kalibrace vektorového analyzátoru až do 110 GHz a celkem čtyři vzduchové koplanární sondy (ACP) s různými rozměry a pásmy použitelnosti. Ve spojení s našimi dalšími měřícími přístroji rozvíjí probe station velmi významně množinu obvodů, které můžeme měřit. Jsou to hlavně mikrovlnné obvody vyrobené tenkovrstvou technologií na korundu, ale i samotné mikrovlnné čipy. Díky univerzálním sondám řady ACP, které snesou i relativně velkou mechanickou nerovnost měřených obvodů, resp. kontaktních plošek, mohou být na probe station měřeny i mikrovlnné obvody vyrobené na běžných plošných spojích.