ANALÝZA RADAROVÝCH SIGNÁLŮ AŽ DO 90 GHz

Díky projektu Pokročilé testování automobilových radarů byla naše mikrovlnná laboratoř vybavena harmonickým směšovačem R&S FS-Z90, který nám umožňuje ve spojení se spektrálním analyzátorem R&S FSW26 měřit spektrum signálů v pásmu 60-90 GHz. Toto je v naší mikrovlnné skupině na katedře aktivně využíváno pro vývoj simulátorů umělých radarových cílů.

Pokud máme k dispozici automobilový radar, který potřebujeme otestovat, tak o něm často paradoxně téměř nic nevíme. Informace o automobilových komponentech jsou často nedostupné kvůli bezpečnosti a konkurenčnímu boji. Pro testování takového radaru pomocí simulátoru umělých cílů potřebujeme znát alespoň základní parametry vysílaných signálů. Současné komerčně dostupné automobilové radary vysílají FMCW signály v pásmu běžně 76-81 GHz a analýza těchto signálů je ve frekvenční i časové oblasti značně komplikovaná. 

Nejprve je potřeba provést frekvenční konverzi radarových signálů do mezifrekvenčního pásma okolo jednotek GHz, abychom mohli signály korektně navzorkovat dostupnými AD převodníky. Délky jednotlivých čirpů jsou řádově pouze desítky µs a lze je jen těžko analyzovat v reálném čase. Navíc radary často přepínají mezi různými režimy fungování, kdy se mění sklony, délky trvání i periody vysílaných čirpů a nelze tak použít jednoduché spouštění časové základny známé z běžných osciloskopů. Analýza se tedy často provádí offline z naměřených vzorků, kterých je až desítky GB za několik vteřin měření.