ANALOGOVÉ POČÍTAČE ZAŽÍVAJÍ RENESANCI!

Analogové počítače zažívají svou renesanci a katedra elektromagnetického pole u toho nesmí chybět!

Kolegové v týmu CEM testují nové přístupy k návrhu mikrovlnného zařízení, které realizuje vybranou algebraickou operaci. Tyto operace mohou být jednoduché jako součet dvou čísel nebo složitější jako je Fourierova transformace nebo inverze matice. Výhodou je možnost provozovat zařízení – a tím provádět algebraickou operaci – na více frekvencích najednou. Vysokofrekvenční signál je navíc definován jak amplitudou, tak fází, což umožňuje pracovat přímo s komplexními čísly.

Před výzkumníky je však celá řada výzev, přičemž ambicí není nahradit stávající digitální procesory, ale rozšířit jejich možnosti, zejm. v oblasti zpracování a trénování umělé inteligence.