Radiofrekvenční identifikace a bezdrátové napájení

 
   Odkazy
 
   COST IC1301 WiPE
 
Dnešní svět je plný chytrých elektronických zařízení. Tato zařízení si navzájem vyměňují informace či identifikují a monitorují jiné objekty. Provoz těchto zařízení, který mimo jiné zahrnuje komunikaci a napájení, je neoddělitelně spjat s přenosem a přeměnou energie. Ekologické a ekonomické důvody vedou k eliminaci kabelů, které byly využívány jako standardní prostředek přenosu energie v minulosti. Logickým řešením je uskutečňovat přenos energie bezdrátově. V tomto případě mohou být pro komunikaci a napájení využita standardní schémata radiofrekvenční identifikace a bezdrátového napájení. Tato schémata však musí být adaptována pro nové úlohy a integraci v kompaktních zařízeních. Hledání nových cest v této oblasti je základním zájmem naší výzkumné skupiny.
 
 
 
Výzkumný tým
 
 
Milan Švanda       Jan Kraček       Miloš Mazánek       Jan Macháč      Milan Polívka      Jaroslav Havlíček
 
 
 
Publikace