Témata vhodná pro mezioborová studia

Mikrovlnný průmyslový ohřev a vysoušení

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Cílem tohoto projektu je návrh expoziční komory pro mikrovlnný průmyslový ohřev a vysoušení různých materiálů ve tvaru tenké vrstvy (např. textil). Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Aplikátorový systém pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Cílem tohoto projektu je návrh aplikátoru pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku. Jde o řadu vyzařujících elementů (elektricky malých antén) uspořádaných na válcové nebo na kulové ploše. Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Expoziční komora pro výzkum biologických účinků EM pole

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Projekt je zaměřen na návrh expoziční komory pro výzkum biologických účinků EM pole. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu EM vlny ve studovaném objektu (fantom, pokusné zvíře, člověk). Při návrhu expoziční komory je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Návrh aplikátoru pro mikrovlnnou léčbu nádorových onemocnění

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Projekt je zaměřen na návrh mikrovlnného aplikátoru pro léčbu nádorových onemocnění tzv. hypertermií. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu EM vlny ve tkáni - tato veličina určuje teplotní rozložení. Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Statistická analýza experimentálních dat

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Implementujte a na poskytnutých experimentálních datech ověřte dostupné metody pro odhad parametrů vybraných statistických rozdělení. Pro odhad uvažujte metodu momentů, maximální věrohodnosti a případně numerické metody.

Určení viditelnosti překrývajících se 3D objektů

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Implementujte a porovnejte mezi sebou základní dostupné metody pro určení jednotlivých částí překrývajících se 3D objektů viditelných z pozice pozorovatele. Literatura: [1] http://webee.technion.ac.il/~ayellet/Ps/KatzTalBasri.pdf

Diskretizace 3D objektů pro potřeby fyzikální optiky

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

S využitím dostupných metod navrhněte a implementujte diskretizaci zakladnich 3D objektů (koule, válec, jehlan, kvádr, …) pomocí trojúhelníkových elementů s ohledem na možná spojení těchto objektů.

3D rekonstrukce geometrie stromů na základě obrazových podkladů

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Pomocí dostupné literatury implementujte algoritmus pro 3D rekonstrukci na základě 2D fotografií s ohledem na využití v rámci fyzikální optiky použité k řešení šíření elektromagnetických vln v blízkosti osamoceného stromu. Literatura: [1] https://www.cs.sfu.ca/~haoz/pubs/livny_siga10_tree_reduced.pdf [2] http://groups.csail.mit.edu/graphics/pubs/cga_trees.pdf

Elektromagnetické pole generované mikrotubuly v živých buňkách

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Mikrotubuly (dutá polymerní vlákna skeletu buňky) jsou vysoce elektricky polární a vyskytují se v téměř každé eukaryotní buňce. Na základě rozložení vázaného náboje a tvaru kmitů mikrotubulu lze určit EM pole v okolí mikrotubulu.

Modelové výpočty pro termoterapii

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Projekt je zaměřen na modelování EM pole při léčbě nádorových onemocnění, kdy s pomocí tzv. aplikátoru zahříváme při hypertermii nemocnou tkáň do té míry, že nemocné buňky začínají odumírat, zdravé díky lepšímu prokrvení přežívají. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu vlny v tkáni, která ovlivňuje teplotní rozložení. Při návrhu slouží jako dobrý odhad počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověřění pomocí tzv. fantomu- lze také zadat jako projekt.

Pages