Témata vhodná pro mezioborová studia

Mikrovlnný průmyslový ohřev a vysoušení

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Cílem tohoto projektu je návrh expoziční komory pro mikrovlnný průmyslový ohřev a vysoušení různých materiálů ve tvaru tenké vrstvy (např. textil). Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Aplikátorový systém pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Cílem tohoto projektu je návrh aplikátoru pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku. Jde o řadu vyzařujících elementů (elektricky malých antén) uspořádaných na válcové nebo na kulové ploše. Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Expoziční komora pro výzkum biologických účinků EM pole

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Projekt je zaměřen na návrh expoziční komory pro výzkum biologických účinků EM pole. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu EM vlny ve studovaném objektu (fantom, pokusné zvíře, člověk). Při návrhu expoziční komory je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Návrh aplikátoru pro mikrovlnnou léčbu nádorových onemocnění

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Projekt je zaměřen na návrh mikrovlnného aplikátoru pro léčbu nádorových onemocnění tzv. hypertermií. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu EM vlny ve tkáni - tato veličina určuje teplotní rozložení. Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Elektromagnetické pole generované mikrotubuly v živých buňkách

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Mikrotubuly (dutá polymerní vlákna skeletu buňky) jsou vysoce elektricky polární a vyskytují se v téměř každé eukaryotní buňce. Na základě rozložení vázaného náboje a tvaru kmitů mikrotubulu lze určit EM pole v okolí mikrotubulu.

Modelové výpočty pro termoterapii

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Projekt je zaměřen na modelování EM pole při léčbě nádorových onemocnění, kdy s pomocí tzv. aplikátoru zahříváme při hypertermii nemocnou tkáň do té míry, že nemocné buňky začínají odumírat, zdravé díky lepšímu prokrvení přežívají. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu vlny v tkáni, která ovlivňuje teplotní rozložení. Při návrhu slouží jako dobrý odhad počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověřění pomocí tzv. fantomu- lze také zadat jako projekt.

PCI-E karta s FPGA pro vstup a výstup dat z PC

Ing. Martin Mudroch, Ph.D., mudromar@...

Implementujte na dostupném vývojovém kitu s FPGA Xilinx a PCI-E rozhraním vstupně výstupní logger dat. Vytvořete demostrační program na platformě Windows nebo Linux, který bude k jednotlivým portům přistupovat a naměřená data číst nebo výstupní data zapisovat.

IP datalogger (či IP kamera) na platformě Arduino

Ing. Martin Mudroch, Ph.D., mudromar@...

Na platformě Arduino implementujte datalogger, který bude po přihlášení přes IP rozhraní poskytovat naměřená data ze senzorů připojených k základní desce. Zadání lze upravit pro využití CCD kamery připojené k základní desce pomocí HTTP protokolu. Přístup bude zabezpečen pomocí hesla.

Využití CAD při návrhu mikrovlnných obvodů

Prof. Zbyněk Škvor, skvor@...

S použitím programů CAD či vlastních algoritmů modelovat např. 1) Planární filtry, 2) Diskontinuity ve vlnovodu, 3) Koaxiální kabel v širokopásmových aplikacích. Lze také studovat specifika programů CAD, např. návrh mikrovlnných obvodů genetickými algoritmy.

Návrh a realizace mikrovlnných aktivních i pasivních obvodů

Prof. Karel Hoffmann, hoffmann@...

Lze realizovat různé obvody formou planárních struktur, např. 1) Mikrovlnné senzory pro přesné měření malých vzdáleností, 2) Tranzistorový nízkošumový zesilovač, 3) Vysílací část mikrovlnného pojítka na 10,5 GHz, 4) Tranzistorový oscilátor 8,5 GHz s kmitočtovým zdvojovačem, 5) Tranzistorový oscilátor 18-19 GHz, 6) Planární zdvojovač kmitočtu, 7) Mikrovlnný tranzistorový oscilátor, 8) Tranzistorový výkonový zesilovač 12-18 GHz.

Pages