Témata vhodná pro komunikační a slaboproudé obory

Přechod DPS-vlnovod

Ing. Viktor Adler, adlervik@...

Navrhněte přechod mezi plošným spojem a vlnovodem R220 (18 - 26.5 GHz). Plošný spoj může mít jen dvě vrstvy pokovení. Celý přechod nasimulujte v programu CST, realizujte a změřte jeho parametry. Snažte se dosáhnout co nejmenšího útlumu přenosu a útlumu odrazem mějte alespoň 15 dB v celém pásmu.

Six-portový reflektometr

Ing. Viktor Adler, adlervik@...

Navrhněte six-portový reflektometr v planární technologii v pásmu 2-3 GHz. Celý reflektometr bude uzavřen v kovové krabičce s výstupními konektory SMA na externí generátor signálu a měřený objekt. V celém pásmu musí být útlum odrazem na obou portech lepší než 15 dB. Součástí návrh jsou i čtyři diodové detektory a automatizované zpracování naměřených hodnot. Implementujte vhodnou kalibrační metodu.

Modulární skalární analyzátor

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

S využitím generátorů ELSA SG2000 navrhněte a realizujte skalární analyzátor schopný měřit přenosy a útlumy odrazů VF a mikrovlnných obvodů v pásmu typ. Od 1 MHz do 2 GHz. Pro magisterskou etapu.

Detekce dronů

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Ověřte schopnosti radarů typu xCW detekovat drony. Navrhněte a testujte konfiguraci schopnou detekovat a identifikovat tyto prostředky na vzdálenost min. 100m. Pro magisterskou etapu, případně bakalářskou s přesahem do magisterské.

Mikrovlnné pojítko na 11 GHz

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Z dostupných dílčích bloků sestavte mikrovlnné pojítko s modulací BPSK nebo QPSK. Ověřte funkčnost vysíláním a příjmem pseudonáhodné posloupnosti. Pro magisterské či bakalářské studium.

Reflektometrická měření v časové oblasti

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Na bázi špičkového VF osciloskopu LeCROY Wave Runner 640i (4x4GHz, 4x20Gsaps) navrhněte a realizujte sestavu schopnou pracovat jako VF reflektometr v časové oblasti. Řízení sestavy a zpracování může být externí nebo i přímo v daném osciloskopu. Pro bakalářské i magisterské studium.

Skenovací anténa pro radarové senzory 11 GHz

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Navrhněte anténu pracující v pásmu 11 GHz schopnou funkce v režimu automobilového radaru. Předpokládá se elektronické rozmítání v rozsahu min. ±30°. Ideální pro magisterské studium.

Výkonový zesilovač 1W na frekvenci 11 GHz

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

S využitím IO navrhněte a realizujte výkonový zesilovač s výstupním výkonem alespoň 1 W v pásmu 11 GHz. Realizujte včetně odpovídajících napájecích zdrojů a chlazení.

FMCW radar 11 GHz

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Z dostupných dílčích bloků sestavte malý FMCW radarový senzor schopný fungovat například jako automobilový radar. Předpokládané řízení je pomocí mikropočítače, předpokládaný dosah je cca 100m. Nejlépe jako diplomová, případně náročnější bakalářská práce (či projekt).

Vektorový analyzátor s externím generátorem

Ing. Hynek Bártík, Ph.D., bartikh@...

Prakticky ověřte rozšíření měřicího vektorového analyzátoru v anténní bezodrazové komoře o externí generátor, který by umožnil zvýšení dynamiky anténních měření.

Pages