Témata vhodná pro komunikační a slaboproudé obory

Polarizačně-diverzitní antény

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Seznamte se s možnostmi návrhu kompaktních antén, které v závislosti na konfiguraci napájení budí různě polarizované pole. Takové antény jsou důležité z hlediska efektivního využití přenosového kanálu u mobilních komunikací. Práce bude spočívat ve využití modální dekompozice a modelování v simulátoru EM pole.

Dielektrická rezonátorová anténa

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Prostudujte možnosti konstrukce antén tvořených dielektrickými rezonátory různých tvarů a materiálů (z hlediska rozložení pole v rezonátoru, anténních parametrů a napájení). Konkrétní anténu navrhněte a ověřte výsledky měřením na vyrobeném vzorku.

Sektorová anténa tvořená vlnovodem se štěrbinami

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Navrhněte sektorovou anténu (v jedné rovině úzký svazek, ve druhé široký, tj. je vhodná pro pokrytí daného úhlového sektoru) tvořenou štěrbinami v obdélníkovém vlnovodu. Studujte vliv rozmístěné štěrbin na rozložení blízkého pole a další anténní parametry. Optimalizujte anténu pro maximální šířku pásma. Vzorek antény vyrobte.

Simulace elektricky velkých anténních struktur

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Je třeba zjistit možnosti programu FEKO (www.feko.info) pro simulaci elektricky velkých antén, zejména parabolických.

Miniaturizace mikropáskových patch antén

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Práce bude zaměřena na studium možností miniaturizace mikropáskových antén a jejich optimalizaci s ohledem na požadované frekvenční / vyzařovací vlastnosti.

Využití simulátoru pole FEKO pro simulaci a optimalizaci drátových antén

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Optimalizace drátových antén s důrazem zejména na jejich miniaturizaci s využitím simulátoru EM pole FEKO (www.feko.info) a / případně MATLABu.

Teorie charakteristických modů

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Pro zájemce s mírnou znalostí metody momentů (MoM) a programování (Matlab preferován) se nabízí její rozšíření o výpočet rezonančních vlastností antén. Tzv. Teorie charakteristický modů je založena na rozkladu momentové matice Zmn na její vlastní čísla a vlastní mody, kde vlastní čísla reprezentují rezonanční frekvence antény a vlastní mody rozložení polí na příslušné frekvenci. Dosažené výsledky umožní získat lepší fyzikální představu o činnosti antén.

Absorpční filtr

Ing. Viktor Adler, adlervik@...

Navrhněte a zrealizujte bezodrazný filtr typu pásmová propust v pásmu 10 GHz. Pro výrobu použijte substrát Rogers. Proveďte charakterizaci substrátu a výsledný filtr změřte. Snažte se dosáhnout útlumu odrazem minimálně 15 dB a minimalizujte průchozí útlum.

Návrh SIW komponent

Ing. Viktor Adler, adlervik@...

Navrhněte a zrealizujte filtry/děliče výkonu/směrovou vazbu/anténu ve vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW - substrate integrated waveguide). Součástí návrhu musí být i optimalizovaný přechod SIW-CPWG (uzemněné koplanární vedení). Snažte se dosáhnout na přívodních vedeních útlumu odrazem lepší než 15 dB v celém pásmu použitelnosti. Součástí návrhu bude i charakterizace parametrů substrátu.

ISAR mikrovlnné zobrazování v pásmu 75 - 110 GHz

Ing. Viktor Adler, adlervik@...

Zrealizujte automatizovanou měřicí sestavu pro mikrovlnné zobrazování metodou ISAR v pásmu 75-110 GHz. Použijte vektorový analyzátor R&S ZVA67, dva frekvenční extendery R&S Z110E a motorizovaný rotační stůl. Ovládací software napište v jazyce MATLAB. Analyzujte vliv počtu úhlů natočení, frekvenčních bodů měření a šířku mezifrekvenčního filtru na dynamický rozsah a rozlišení obrazu. Implementujte zobrazování pro bistatické i monostatické uspořádání.

Pages