Témata vhodná pro komunikační a slaboproudé obory

Proměnný optický atenuátor

J. Šístek, sistekj@...

Proměnného útlumu lze dosáhnout zastiňováním optického svazku. Čočkami se světlo vyvázané z vlákna upraví, projde zastíněným úsekem a zase se naváže. Vliv clony lze odhadnout, projekt spočívá v experimentálním ověření.

Optický spektrální analyzátor

J. Šístek, sistekj@...

K účinnému rozkladu světla do spektra se využívají tzv. difrakční mřížky. Po doplnění o vstupní a výstupní optiku vznikne spektrální analyzátor. Práce spočívá v geometrickém návrhu a experimentálním ověření.

Optická vlákna jako senzory kapalin

S. Zvánovec, xzvanove@...

Návrh, vývoj a testy optických vláknových sensorů.

Řízení otočného stolku v optice

J. Šístek, sistekj@...

Mnoho optických systémů využívá mechanicky natáčených komponent. Úkolem projektu je řídit stejnosměrný motorek otočného stolku podle pulzů ze snímače otáčení tak, aby bylo dosaženo dané úhlové pozice. Půjde částečně o programování a částečně o obvodové řešení.

Pages