Témata vhodná pro komunikační a slaboproudé obory

Expoziční komora pro výzkum biologických účinků EM pole

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Projekt je zaměřen na návrh expoziční komory pro výzkum biologických účinků EM pole. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu EM vlny ve studovaném objektu (fantom, pokusné zvíře, člověk). Při návrhu expoziční komory je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Návrh aplikátoru pro mikrovlnnou léčbu nádorových onemocnění

Prof. Jan Vrba, vrba@...

Projekt je zaměřen na návrh mikrovlnného aplikátoru pro léčbu nádorových onemocnění tzv. hypertermií. Je třeba přesně znát výkonovou hustotu EM vlny ve tkáni - tato veličina určuje teplotní rozložení. Při návrhu aplikátoru je využit počítačový model. Na modelování vždy navazuje experimentální ověření pomocí tzv. fantomu.

Analýza anténní řady

Prof. Miloš Mazánek, mazanekm@...

Pro ekvidistantní jednorozměrnou řadu n dipólových zářičů (případně i jiných – patch, štěrbin atd.), vzdálených o 1/x vlnové délky stanovte směrové charakteristiky pro spínání napájecích amplitud proudů antén systémem zapnuto/vypnuto. Vyzkoušejte možnosti syntézy požadované charakteristiky s výše uvedenou řadou. Změřte směrovou charakteristiku v hlavním řezu pro cca 5 fixních uspořádání napájení.(změna pouze sepnutím/ vypnutím napájení pro určité zářiče)

Příručka pro praktický návrh planárních antén s využitím CST Microwave studia

Ing. Milan Švanda, Ph.D., svandmil@...

Vytvořte přehlednou příručku popisující praktické postupy návrhu vybraných typů planárních antén (anténa mikropásková včetně variant s kruhovou polarizací a základních širokopásmových variant, PIFA anténa a její základní vícepásmové varianty, štěrbinová anténa, Archimedova spirála, širokopásmová spirála, SIW trychtýř, štěrbinová anténní řada, Vivaldiho anténa, RFID dipól s komplexní impedancí, …). Návrhové postupy doplňte o doporučení pro tvorbu a analýzu modelů v CST Microwave Studiu.

Antény pro systémy 5G

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Práce se bude věnovat studiu a vývoji antén a řad pro budoucí systémy 5G.

Návrh antén s využitím 3D tiskárny

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Prozkoumejte možnosti návrhu antén pomocí technologie 3D tisku (tiskárna dostupná na katedře). Navrhněte vybranou anténu dle dohody

Blízké pole antén

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Seznamte se s výpočtem blízkého elektromagnetického pole antén. Na základě výsledků pro vybrané typy (dipól, smyčka, trychtýř) stanovte hranice vzdálené oblasti dle různých definic (vlnová impedance, rovinnost vlny, složky vyzářeného pole). Výsledky výpočtů porovnejte s výstupem ze simulátoru elmag. pole.

Antény pro radioamatérský provoz

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Zajímáte se o radioamatérské vysílání či jste přímo radioamatérem a chcete si navrhnout profesionální anténu? Nabízíme využití komerčních simulátorů elektromagnetického pole, v rámci bakalářské nebo diplomové práce budeme společně schopni navrhnout anténu dle vašich požadavků.

Frekvenčně selektivní povrchy

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Frekvenčně selektivní povrchy jsou tvořeny vhodnými motivy vyleptanými na substrátu. Tyto jsou navrženy tak, aby na specifických frekvencích propouštěly – nebo naopak s danou fází odrážely elektromagnetickou vlnu. Práce bude sestávat z rešerše a konkrétního modelování vybraných motivů pro aplikaci ploché reflektorové antény.

Náhradní modely elektricky malých antén

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Pro účely efektivního návrhu malých antén prostudujte možnosti jejich náhrady pomocí obvodu z diskrétních prvků. Vlastnosti vytvořených modelů budou porovnány s elektromagnetickou simulací v profesionálním software.

Pages