Témata vhodná pro komunikační a slaboproudé obory

Modulární skalární analyzátor

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

S využitím generátorů ELSA SG2000 navrhněte a realizujte skalární analyzátor schopný měřit přenosy a útlumy odrazů VF a mikrovlnných obvodů v pásmu typ. Od 1 MHz do 2 GHz. Pro magisterskou etapu.

Detekce dronů

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Ověřte schopnosti radarů typu xCW detekovat drony. Navrhněte a testujte konfiguraci schopnou detekovat a identifikovat tyto prostředky na vzdálenost min. 100m. Pro magisterskou etapu, případně bakalářskou s přesahem do magisterské.

Mikrovlnné pojítko na 11 GHz

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Z dostupných dílčích bloků sestavte mikrovlnné pojítko s modulací BPSK nebo QPSK. Ověřte funkčnost vysíláním a příjmem pseudonáhodné posloupnosti. Pro magisterské či bakalářské studium.

Reflektometrická měření v časové oblasti

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Na bázi špičkového VF osciloskopu LeCROY Wave Runner 640i (4x4GHz, 4x20Gsaps) navrhněte a realizujte sestavu schopnou pracovat jako VF reflektometr v časové oblasti. Řízení sestavy a zpracování může být externí nebo i přímo v daném osciloskopu. Pro bakalářské i magisterské studium.

Skenovací anténa pro radarové senzory 11 GHz

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Navrhněte anténu pracující v pásmu 11 GHz schopnou funkce v režimu automobilového radaru. Předpokládá se elektronické rozmítání v rozsahu min. ±30°. Ideální pro magisterské studium.

Výkonový zesilovač 1W na frekvenci 11 GHz

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

S využitím IO navrhněte a realizujte výkonový zesilovač s výstupním výkonem alespoň 1 W v pásmu 11 GHz. Realizujte včetně odpovídajících napájecích zdrojů a chlazení.

FMCW radar 11 GHz

Doc. Přemysl Hudec, hudecp@...

Z dostupných dílčích bloků sestavte malý FMCW radarový senzor schopný fungovat například jako automobilový radar. Předpokládané řízení je pomocí mikropočítače, předpokládaný dosah je cca 100m. Nejlépe jako diplomová, případně náročnější bakalářská práce (či projekt).

Vektorový analyzátor s externím generátorem

Ing. Hynek Bártík, Ph.D., bartikh@...

Prakticky ověřte rozšíření měřicího vektorového analyzátoru v anténní bezodrazové komoře o externí generátor, který by umožnil zvýšení dynamiky anténních měření.

Statistická analýza experimentálních dat

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Implementujte a na poskytnutých experimentálních datech ověřte dostupné metody pro odhad parametrů vybraných statistických rozdělení. Pro odhad uvažujte metodu momentů, maximální věrohodnosti a případně numerické metody.

Určení viditelnosti překrývajících se 3D objektů

Ing. Milan Kvičera, Ph.D., kvicemil@...

Implementujte a porovnejte mezi sebou základní dostupné metody pro určení jednotlivých částí překrývajících se 3D objektů viditelných z pozice pozorovatele. Literatura: [1] http://webee.technion.ac.il/~ayellet/Ps/KatzTalBasri.pdf

Pages