Témata vhodná pro komunikační a slaboproudé obory

Příručka pro praktický návrh planárních antén s využitím CST Microwave studia

Ing. Milan Švanda, Ph.D., svandmil@...

Vytvořte přehlednou příručku popisující praktické postupy návrhu vybraných typů planárních antén (anténa mikropásková včetně variant s kruhovou polarizací a základních širokopásmových variant, PIFA anténa a její základní vícepásmové varianty, štěrbinová anténa, Archimedova spirála, širokopásmová spirála, SIW trychtýř, štěrbinová anténní řada, Vivaldiho anténa, RFID dipól s komplexní impedancí, …). Návrhové postupy doplňte o doporučení pro tvorbu a analýzu modelů v CST Microwave Studiu.

Antény pro systémy 5G

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Práce se bude věnovat studiu a vývoji antén a řad pro budoucí systémy 5G.

Návrh antén s využitím 3D tiskárny

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Prozkoumejte možnosti návrhu antén pomocí technologie 3D tisku (tiskárna dostupná na katedře). Navrhněte vybranou anténu dle dohody

Blízké pole antén

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Seznamte se s výpočtem blízkého elektromagnetického pole antén. Na základě výsledků pro vybrané typy (dipól, smyčka, trychtýř) stanovte hranice vzdálené oblasti dle různých definic (vlnová impedance, rovinnost vlny, složky vyzářeného pole). Výsledky výpočtů porovnejte s výstupem ze simulátoru elmag. pole.

Antény pro radioamatérský provoz

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Zajímáte se o radioamatérské vysílání či jste přímo radioamatérem a chcete si navrhnout profesionální anténu? Nabízíme využití komerčních simulátorů elektromagnetického pole, v rámci bakalářské nebo diplomové práce budeme společně schopni navrhnout anténu dle vašich požadavků.

Frekvenčně selektivní povrchy

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Frekvenčně selektivní povrchy jsou tvořeny vhodnými motivy vyleptanými na substrátu. Tyto jsou navrženy tak, aby na specifických frekvencích propouštěly – nebo naopak s danou fází odrážely elektromagnetickou vlnu. Práce bude sestávat z rešerše a konkrétního modelování vybraných motivů pro aplikaci ploché reflektorové antény.

Náhradní modely elektricky malých antén

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Pro účely efektivního návrhu malých antén prostudujte možnosti jejich náhrady pomocí obvodu z diskrétních prvků. Vlastnosti vytvořených modelů budou porovnány s elektromagnetickou simulací v profesionálním software.

Polarizačně-diverzitní antény

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Seznamte se s možnostmi návrhu kompaktních antén, které v závislosti na konfiguraci napájení budí různě polarizované pole. Takové antény jsou důležité z hlediska efektivního využití přenosového kanálu u mobilních komunikací. Práce bude spočívat ve využití modální dekompozice a modelování v simulátoru EM pole.

Dielektrická rezonátorová anténa

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Prostudujte možnosti konstrukce antén tvořených dielektrickými rezonátory různých tvarů a materiálů (z hlediska rozložení pole v rezonátoru, anténních parametrů a napájení). Konkrétní anténu navrhněte a ověřte výsledky měřením na vyrobeném vzorku.

Sektorová anténa tvořená vlnovodem se štěrbinami

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., hazdrap@...

Navrhněte sektorovou anténu (v jedné rovině úzký svazek, ve druhé široký, tj. je vhodná pro pokrytí daného úhlového sektoru) tvořenou štěrbinami v obdélníkovém vlnovodu. Studujte vliv rozmístěné štěrbin na rozložení blízkého pole a další anténní parametry. Optimalizujte anténu pro maximální šířku pásma. Vzorek antény vyrobte.

Pages