Profil

Jméno: 
doc. ing. Přemysl Hudec CSc.
Místnost: 
B2-632
Telefon: 
224352276
E-mail: 
hudecp@fel.cvut.cz
Vzdělání: 

ČVUT-FEL

Odborné zaměření: 

Mikrovlnná technika, mikrovlnná měření, VF a mikrovlnné systémy

Členství v odborných organizacich: 

EuMA

Pedagogická činnost: 

Výuka v předmětech B2B17TBK, B2M17MIO, B2M17MIM

Granty: 

Pokročilé testování automobilových radarů 13177/533/5331801C000