Profile

Jméno: 
Vítězslav Pankrác
Místnost: 
535/B2
Telefon: 
2299
E-mail: 
pankrac.fel.cvut.cz
Vzdělání: 
 • 1983 - Ing.  ČVUT Fakulta elektrotechnická,  Stavba elektrických strojů      
 • 1992 - CSc. ČVUT Fakulta elektrotechnická, Stavba elektrických strojů
 • 2014 - doc.  ČVUT Fakulta elektrotechnická, Teoretická elektrotechnika
Odborné zaměření: 

Odborná praxe:

 • 1983 - 1997 ČKD Praha - Elektromagnetické návrhy a konstrukce transformátorů velkých výkonů a napětí         
 • 1997 - 2000 Škoda Plzeň - Speciální kontrolní výpočty výkonových transformátorů                                                           
 • 2000 - ČVUT, Fakulta elektrotechnická
Pedagogická činnost: 
 • LS 2015/2016 - Konzultační hodiny vždy ve středu 9:00-12:00, nebo po dohodě kdykoliv
 • A1B17EMP - Elektromagnetické pole          
 • A2B17EPV - Elektromagnetické pole, vlny a vedení 
Publikace: 
 • Pankrác, V. - Kraček, J.: Simple Algorithms for the Calculation of the Intensity of the Magnetic Field of Current Loops and Thin-Wall Air Coils of a General Shape Using Magnetic Dipoles. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 12, p. 4767-4778. ISSN 0018-9464.

 • Pankrác, V.: The Algorithm for Calculation of the Self and Mutual Inductance of Thin-Walled Air Coils of General Shape With Parallel Axes. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 5, p. 1875-1889. ISSN 0018-9464.

 • Pankrác, V.: Generalization of Relations for Calculating the Mutual Inductance of Coaxial Coils in Terms of Their Applicability to Non-Coaxial Coils. IEEE Transactions on Magnetics. 2011, vol. 47, no. 11, p. 4552-4563. ISSN 0018-9464.

 • Pankrác, V.: Experimentální ověření metody pro výpočet indukčností koaxiálních válcových vzduchových cívek různých tvarů. Elektrorevue [online]. 2010, roč. 2010, č. 63, s. 63-1-63-11. ISSN 1213-1539.

 • Pankrác, V.: Výpočet vlastních a vzájemných indukčností koaxiálních válcových vzduchových cívek; Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice část 3;. Elektrorevue [online]. 2010, roč. 2010, č. 10, s. 10-1-10-15. ISSN 1213-1539.

 • Pankrác, V.: Často používané aplikace tlumivek v silnoproudé elektrotechnice; Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice část 2. Elektrorevue [online]. 2010, roč. 2010, č. 9, s. 9-1-9-20. Internet: http://www.elektrorevue.cz. ISSN 1213-1539.

 • Pankrác, V. - Mikeš, J.: Deformation Forces Stressing Winding of Heavy-duty Reactors During Short-circuit. In Sborník konference ELEN 2010 [CD-ROM]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Electroenergetics, 2010, p. 38-1-38-12. ISBN 978-80-254-8089-2.

 • Pankrác, V.: Tlumivky v silnoproudé elektrotechnice část 1; Základní druhy konstrukčního uspořádání tlumivek. Elektrorevue [online]. 2009, č. 2, s. 2-1-2-8. ISSN 1213-1539.

 • Pankrác, V.: Automatizované prostorové měření nízkofrekvenčních a stejnosměrných magnetických polí. In Sborník vzdělávacích a vědeckovýzkumných činností a nabídek. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2004, s. 29-31. ISBN 80-86582-15-9.

 • Pankrác, V. - Hazdra, P. - Novotný, K.: Teorie elektromagnetického pole - Příklady. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. 180 s. ISBN 80-01-03320-1.

 • Pankrác, V.: Short-Circuit Stress in Large Power air Core Reactors. In Proceedings of AMTEE ´07 - Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering. Plzeň: ZČU Plzeň, 2007, p. IV-9-IV-10. ISBN 978-80-7043-564-9.

Další informace: 

Doplňkové informace pro studenty na cvičení předmětu Elektrodynamika-LS 2017/18

Pomocné texty

 1. Pomocný text ke cvičení  (24.5.2018, finálně neopravená, pravděpodobně s velkým počtem chyb všeho druhu)
 2. Nápověda 
 3. Vedení optimalizované pro maximální výkon, pro minimální útlum

Dopady vln: prezentace s obrázky a základními matematickými vztahy:

 1. Polarizace kolmá a rovnoběžná
 2. Šikmý dopad vlny
 3. Kolmý dopad vlny
 4. Stojaté vlnění

Vlnovody: prezentace s obrázky a základními matematickými vztahy

 1. Vznik vlny TE a TM na rozhraní s vodičem
 2. Obdélníkový vlnovod s vlnou TE
 3. Obdélníkový vlnovd s vlnou TM
 4. Kritický kmitočet pro mód v obdélníkovém vlnovodu
 5. Tvar elektromagnetického pole v obdélníkových vlnovodech
 6. Výkon přenášený obdélníkovým vlnovodem s módem TE10
 7. Vlna vedená dielektrickou vrstvou
 8. Dutinové kovové rezonátory

Vlna TEM na vedení

 1. Vlna TEM na vedení, základní vlastnost

Vyzařování 

 1. Elementární dipól
 2. Celovlnné dipóly, základní vlastnosti  

Příklady na rovinnou harmonickou elektromagnetickou vlnu

 1. Vlna v elektricky nevodivém prostředí
 2. Vlna v elektricky vodivém prostředí

Příklady na kolmý dopad vlny

 1. Z hustšího do řidšího
 2. Z řidšího do hustšího 

Příklady na šikmý dopad vln

 1. Brewsterův úhel
 2. Totální odraz

Příklady na bezodrazové vrstvy

 1. Půlvlnná vrstva
 2. Čtvrtvlnná vrstva

Příklady na obdélníkový kovový vlnovod

 1. Módy v obdélníkovém kovovém vlnovodu
 2. Návrh obdélníkového kovového vlnovodu
 3. Výkon přenášený vlnovodem s módem TE10

Vlna na vedení - příklady

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Počítačové programy volně k dispozici (Freely available computer programs)

Calculation of the Self-and Mutual Inductance of the Coaxial Circular Coils With Rectangular Cross Section in Air

/sites/default/files/users/pankrac/files/inductance_computing.exe

 

Programy pro výpočet vlastních a vzájemných indukčností vzduchových cívek  

Program byl sestaven na základě metodiky popsané v internetovém časopise Elektrorevue (www.elektrorevue.cz) 2010/10 : Pankrác.V.: Výpočet vlastních a vzájemných indukčností koaxiálních válcových vzduchových cívek

Program je uložen v souboru : indukčnosti.exe, soubor nápovědy v : indukcnosti_help.hlp, indukcnost_help.cnt. Všechny tyto soubory je možné získat zde: /sites/default/files/users/pankrac/files/indukcnosti.zip

Počítačový program pro výpočet indukčnosti válcové cívky s respektováním reálného rozložení závitů v průřezu cívky

Program jesestaven na základě metodiky popsané v internetovém časopise Elektrorevue (www.elektrorevue.cz) 2010/63 – 30. 9. 2010 : Pankrác.V.: Experimentální ověření metody pro výpočet indukčností koaxiálních válcových vzduchových cívek různých tvarů

Program je uložen v souboru : civka.exe, který je možné získat zde: /sites/default/files/users/pankrac/files/civka.zip

 

Počítačový program pro výpočet mechanického namáhání vinutí vzduchové cívky při zkratu

Program umožňuje obecný výpočet silového působení a mechanického namáhání na jednu z cívek v soustavě dvou koaxiálních vzduchových cívek protékaných elektrickým proudem.

Program je sestaven na základě metodiky popsané ve stati v elektronickém sborníku konference

ELEN 2010, ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky: Pankrác V.,Mikeš J.: Deformation forces stressing winding of heavy-duty reactors during short-circuit a v článku {{:wiki:user:pankrac:sily_na_tlumivku_pankrac.pdf|}}

Program je uložen v souboru : sila.exe, který je možné získat zde:/sites/default/files/users/pankrac/files/sila.rar

 

Počítačový program pro výpočet intenzity magnetického pole vzduchových cívek

Pro určení velikosti složek intenzity magnetického pole vzduchových kruhových válcových cívek libovolných rozměrů byl sestaven počítačový program, který umožňuje vypočítat složky intenzity v cylindrické souřadné soustavě v libovolném místě uvnitř a v okolí cívky.Počítačový program je sestaven na základě metodiky podrobně popsané v článku [Pankrác, V. - Kraček, J.: Simple Algorithms for the Calculation of the Intensity of the Magnetic Field of Current Loops and Thin-Wall Air Coils of a General Shape Using Magnetic Dipoles. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 12, p. 4767-4778. ISSN 0018-9464.]. Postup výpočtu je založen na přímé integraci rovnic pro vektorový magnetický potenciál.

Program je uložen v souboru : pole_civky.exe, který je možné získat včetně návodu na použití zde:/sites/default/files/users/pankrac/files/pole_civky.rar

 

Prezentace k diskusi na téma druhů použití a silového namáhání vzduchových tlumivek s obrázky zahraničních výrobců :

Tlumivky