Významná účast naší katedry na konferenci EuCAP 2022

Po tříleté přestávce vynucené pandemií Covid-19 se pracovníci katedry opět zúčastnili prestižní konference EuCAP, letos organizované v Madridu. Potkat se naživo se zahraničními kolegy a diskutovat odborné problémy v rámci vědecké komunity je jen těžko nahraditelné s pomocí on-line nástrojů. Na fotografii zleva: Miloslav Čapek, Jonáš Tuček, Jakub Liška, Vojtěch Neuman, Milan Polívka, a Jan Kraček.