Významná účast na konferenci EuCAP 2024 ve Skotsku

Skupina Computational Electromagnetics spolu s několika dalšími doktorandy z katedry a fakulty se nedávno účastnila mezinárodní konference European Conference on Antennas and Propagation v Glasgow, Skotsko, která probíhala od 17. do 22. března 2024. Tato prestižní konference je jednou z největších svého druhu a poskytuje platformu pro prezentaci nejnovějších výzkumných poznatků v oblasti antén a šíření elektromagnetických vln. Naši účastníci prezentovali své práce a aktivně se účastnili sekcí, které se týkaly jejich vlastních výzkumných zájmů. Účast na této konferenci umožnila našim pracovníkům udržet si přehled o aktuálním stavu v oboru. Konference rovněž hraje důležitou roli při udržování kontaktů s zahraničními spolupracujícími skupinami a setkávání se osobně s kolegy ve Finsku, Švýcarsku, Švédsku a USA.

Profesor Miloslav Čapek, vedoucí skupiny, měl významnou úlohu na konferenci jako předseda dvou sekcí a vedl s profesorem Matsem Gustafssonem kurz Optimal Antennas: Operators, Limits, and Design na závěr konference. Navíc byl oceněn jako nejlepší přednášející za rok 2023 v rámci European School of Antennas, což je další potvrzení jeho významného přínosu pro komunitu. Profesor Čapek nedávno přednášel v Hannoveru na téma charakteristických módů a tento rok jej čeká další významná úloha jako hlavního organizátora a přednášejícího kurzu na téma Optimal Antennas v rámci naší domovské instituce.