Úspěšná obhajoba mikrovlnné disertační práce

V úterý 8. listopadu proběhla v zasedací místnosti č. 80 obhajoba disertační práce kolegyně Aleksandry Baskakové z mikrovlnné skupiny na téma Nové mikrovlnné komponenty pro měření vzdálenosti a zobrazování. Vedoucím práce byl prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. Na konci obhajoby proběhla plodná diskuze, která poukázala na aktuálnost a praktickou využitelnost vyvinutých mikrovlnných komponent v praxi. Komise složená z odborníků na dané téma se jednoznačně shodla na pozitivním výsledku obhajoby a následně proběhla neformální diskuze v uvolněné atmosféře se sklenicemi piva, vína, sektu, rumu a slivovic:) Přejeme doktorce Baskakové mnoho úspěchů v budoucím životě!