Technical Computing Camp 2024

11. ročník akce Technical Computing Camp pořádaný firmou HUMUSOFT se uskuteční ve dnech 5.-6. září 2024 u Brněnské přehrady. Účastníci se seznámí s možnostmi využití nástrojů MATLAB, COMSOL a dSPACE pro inženýrské úlohy.

Hlavními tématy jsou:

  • Model-Based Design, vývoj embedded aplikací a Low-Cost Hardware.
  • AI, Deep Learning, Machine Learning a nástroje pro rozsáhlé výpočty.
  • Elektromobilita a Virtual Vehicle, obnovitelné zdroje energie.
  • Prediktivní údržba systémů, Digital Twins a Industry 4.0.
  • Počítačové vidění, autonomní řízení vozidel, robotika a UAV.
  • Simulace v reálném čase, Rapid Control Prototyping a HIL.
  • Počítačové simulace fyzikálních dějů.

Součástí setkání bude i soutěž o nejlepší uživatelský projekt vytvoření v MATLABu či COMSOLu.