Technical Computing Camp 2022

Již 9. ročník akce Technical Computing Camp pořádaný firmou HUMUSOFT se uskuteční ve dnech 8.-9. září 2022 u Brněnské přehrady. Účastníci se seznámí s možnostmi využití nástrojů MATLAB, COMSOL a dSPACE pro inženýrské úlohy.

Hlavními tématy jsou:

  • Model-Based Design, vývoj embedded aplikací a Low-Cost Hardware.
  • AI, Deep Learning, Machine Learning a nástroje pro Big Data.
  • Virtual Vehicle a elektromobilita.
  • Digital Twins a Industry 4.0, Prediktivní údržba systémů, Robotika.
  • Počítačové vidění, systémy ADAS a autonomní řízení vozidel, UAV.
  • Simulace v reálném čase, Rapid Control Prototyping a HIL.
  • Počítačové simulace fyzikálních dějů.

Součástí setkání bude i soutěž o nejlepší uživatelský projekt vytvoření v MATLABu či COMSOLu. Více informací najdete na webu Humusoft.