Technical Computing Camp 2020

Již 7. ročník akce Technical Computing Camp pořádaný firmou HUMUSOFT se uskuteční ve dnech 10.-11.9. 2020 u Brněnské přehrady. Účastníci se seznámí s možnostmi využití nástrojů MATLAB, COMSOL a dSPACE pro inženýrské úlohy.

Hlavními tématy jsou:

  • Deep Learning, Machine Learning a nástroje pro Big Data.
  • Model-Based Design a vývoj embedded aplikací, Low-Cost Hardware.
  • Digital Twins a Industry 4.0, Prediktivní údržba systémů, Robotika.
  • Computer Vision, systémy ADAS a autonomní řízení vozidel.
  • Simulace v reálném čase, Rapid Control Prototyping a HIL.
  • Počítačové simulace fyzikálních dějů.
  • Elektromobilita.

Součástí setkání bude i soutěž o nejlepší uživatelský projekt vytvoření v MATLABu či COMSOLu. Více informací najdete na webu Humusoft.