Setkání akce COST CA18223 SyMat

První vědecké setkání, setkání řídicího výboru a setkání hlavní skupiny akce COST CA18223 Budoucí komunikace s užitím umělých materiálů s vyššími symetriemi – SyMat bylo organizováno Katedrou elektromagnetického pole pod záštitou Prof. Petra Páty, děkana Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Setkání se konalo 12.–14. února 2020 na Českém vysokém učení technickém v Praze za přítomnosti 40 účastníků z evropských zemí.