Konference Piers 2023

PIERS 2023 in Prague

Katedra elektromagnetického pole FEL a katedra biomedicínské techniky FBMI (obě ČVUT) připravují ve spolupráci s vědeckou společností „The Electromagnetics Academy“ mezinárodní konferenci „PIERS 2023 in Prague“.

Jde o konferenci zaměřenou na prezentaci nových pokroků ve výzkumu EM pole v celém jeho frekvenčním spektru. A to jak z teoretického hlediska, tak i z hlediska jeho aplikací např. v oblasti šíření EM vln, antén, mikrovlnných technologií, komunikací, medicíny, dopravních systémů, průmyslu, radioastronomie, atp.

Motto této konference je: „We are speaking the same language, Maxwell’s Equations“.

Termín konání: 3. až 6. července 2023

Místo konání:    Kongresové centrum Praha

Pořadatel: The Electromagnetics Academy (https://emacademy.org/ )

Organizátor:

ČVUT, FEL, katedra elektromagnetického pole

ČVUT, FBMI, katedra biomedicínské techniky

Kontaktní osoba:

prof. Ing. Jan Vrba, CSc.   ( )

Podrobnější informace o této konferenci:  https://prague2023.piers.org/