Nový GAČR výzkumný projekt na katedře

Grantová agentura ČR (GAČR) podpoří od příštího roku 332 nových projektů za celkem 2,63 mld. Kč. Ve velmi silné konkurenci uspěl i náš kolega doc. Jelínek z výzkumné skupiny CEM. Název projektu je Teoretické limity interakce světla a hmoty a cíle projektu jsou:

1) Najít meze síly elektromagnetické interakce v oblasti optické manipulace, optických pastí nebo Ramanova rozptylu.

2) Vypracovat formulaci, která zahrnuje zpětně reagující systémy s frekvenční konverzí.

3) Implementovat teoretické poznatky do volně dostupných softwarových nástrojů.