Noví doktorandi

V pondělí 7. června úspěšně obhájili své diplomové práce Ing. Tuček a Ing. Neuman. Tito dva perspektivní elektrotechnici zároveň nastupují na doktorské studium na Katedru elektromagnetického pole a budou se zabývat syntézou antén. Jejich úspěšné obhajoby a přivítání do budoucího týmu kolegů proběhlo v hostinci Na Slamníku v pražské Bubenči nedaleko jejich budoucího působiště. Na důstojný průběh akce dohlíželi i ostřílení akademici a jejich budoucí školitelé doc. Jelínek a doc. Čapek. Přejeme mnoho úspěchů v následující vědecké kariéře!