Mimořádný úspěch v soutěži GAČR

Tým CEM z Katedry elektromagnetického pole vedený doc. Miloslavem Čapkem získal prestižní výběrový projekt Junior Star Grantové agentury ČR (GAČR). Pětiletý projekt s rozpočtem 18,6 milionu Kč se bude zabývat novým přístupem k optimalizaci tvarů v elektromagnetismu. Bude dále rozvíjena původní memetická technika kombinující lokální a globální metody. Krom teorie elektromagnetického pole projekt počítá s využitím řady partií matematiky (spektrální teorie, teorie grafů, integrálních rovnic, atp.), elektrotechniky (anténní teorie, mikrovlnná technika), ale i s nasazením výkonných výpočetních nástrojů (paralelizace, vektorizace, GPU výpočty).

Projekt uspěl v konkurenci 355 žádostí, které splnily všechna kritéria. Celkem bylo podpořeno pouze 30 projektů (úspěšnost 8.4 %), z toho v panelu EX8 (Technické vědy a informatika) pouze 4 projekty v celé ČR. Hned dva z nich získalo ČVUT, konkrétně oba míří na fakultu elektrotechnickou.

Více informací.