Jeff Frolik je Fulbright Scholar 2022 na FEL ČVUT v Praze

Profesor Jeff Frolik získal pozici Fulbright Scholar na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeho čtyřměsíční pobyt začne v září 2022. Profesor Frolik aktuálně působí na College of Engineering and Mathematical Sciences na univerzitě ve Vermontu, kde se zabývá bezdrátovou komunikací, senzorovými sítěmi a distribuovanými řídícími algoritmy. V rámci doktorských studijních programů bude na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze vyučovat předmět Scientific Writing, který je zaměřen na problematiku efektivní tvorby a komunikace vědeckých výsledků. Studentům bude oporou i jako mentor. Dále pomůže fakultě s hodnocením kvality doktorských studijní programů a na hostitelské katedře elektromagnetického pole se zapojí do výzkumu v oblasti bezčipových a harmonických RFID transpondérů. Prof. Frolik jako Fulbright Distinguished Chair na ČVUT FEL už působil v roce 2017.Více na: https://fel.cvut.cz/cz/aktuality/2022/jeff-frolik-fulbright-scholar