Jakub Dvořák obhájil bakalářskou práci

Dne 4.5.2022 byla v rámci bakalářské práce studenta Jakuba Dvořáka vypuštěna balónová sonda. Bakalářská práce studenta Jakuba Dvořáka s názvem „Přenos telemetrických dat z meteorologického balónu“ je řešena na katedře elektromagnetického pole pod vedením ing. Tomáše Kořínka, Ph.D. Cílem experimentu bylo ověřit příjem telemetrických dat na kmitočtu 868 MHz, určit profil refraktivity v troposféře a vytvořit jednoduchý model šíření elektromagnetického signálu pro daný typ spoje. Experiment byl realizován ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem – observatoř Praha Libuš (Mgr. Martin Motl a Pavel Žárský) a R&D týmem společnosti  Deutsche Telekom AG působícího v rámci společnosti T-Mobile CZ.

Další podrobnosti ZDE.
Foto: Petr Neugebauer, FEL ČVUT