European Network for the High Performance Integrated Microwave Photonics

V nedávné době vyšel newsletter Evropského COST projektu s názvem European Network for the High Performance Integrated Microwave Photonics (https://euimwp.eu/), ve kterém se špičková Evropská pracoviště včetně ČVUT v Praze podílí na realizaci integrovaného mikrovlnného optického systému pro použití v moderních přenosových sítích. Optický tým pod vedením Stanislava Zvánovce se aktivně zapojuje do toho projektu jak v rámci výzkumných aktivit, tak i např. pořádáním setkání řešitelů projektu v Praze v květnu 2019.

Odkaz na newsletter je zde: 
https://euimwp.eu/2020/02/27/euimwp-cost-action-newsletter-february-2020/

V rámci spolupráce na projektu proběhly také zahraniční výjezdy pracovníků (tzv. short-term scientific mision STSM) — Jan Bohata pracoval na univerzitě ve Valencii (Universitat de València), odkud pak na naši katedru přijel doktorand Luis Vallejo.