Electromagnetic Tuesday 22. 2. 2022

Přijďte se podívat na neformální představení Katedry elektromagnetického pole. Na začátek letního semestru pro vás připravujeme již 4. ročník akce Electromagnetic Tuesday, na které se můžete podívat na zajímavé experimenty, zkusit si něco postavit, dozvědět se něco nového a pokusit se uspět v soutěžích. A hlady a žízní vás umřít také nenecháme. 

Tentokrát pro vás chystáme:

Anténní lego
Lze vyrobit anténu z lega? Přijďte si to zkusit!

Optický theremin
Zkuste vyloudit melodii pohybem obou rukou z přístroje, který mění výšku a intenzitu tónu. Ke snímání bude použito optického principu.

Hrátky s radarem
Zkuste si na vlastní kůži, jak dokáže radar detekovat vaše životní funkce, jak dokáže určovat parametry reálných cílů a jak lze radar obelhat umělými cíli. Pro ukázku poslouží vývojový kit automobilového radaru pracující v pásmu 77 GHz.

Mikrovlnná kamera
Pomocí mikrovlnného záření lze nejen velmi přesně měřit vzdálenost, ale i zobrazovat a detekovat objekty, které jsou optickým zobrazovacím metodám skryté. Jako měřicí prvek poslouží nově vyvinutý typ vlnovodného senzoru pracující v pásmu 80 GHz.

Vyrob si tester polarizace
S optickými polarizačními filtry lze identifikovat různé zdroje záření, zjistit mechanické napětí v materiálech, zkonstruovat proměnný atenuátor a mnohé další. Přijďte si vyrobit svůj tester.

Mikrovlnná kalkulačka
Algebraické operace nejsou pouze doménou digitálních počítačů založených na polovodičích. Prohlédněte a vyzkoušejte si návrh jednoduché mikrovlnné sčítačky.

Vyrob si anténu
Mobilní telefon je zařízení, které řada lidí nedá z ruky, ale jakým způsobem se z jeho útrob rádiové vlny dostanou do éteru a dále k základnovým stanicím? Slouží k tomu jedna ze základních součástí telefonu – vícepásmová anténa. Antény dnešních telefonů musí pokrýt opravdu velkou řadu kmitočtových pásem. Např.: E-GSM (880 – 935 MHz), DCS (1710 – 1880 MHz), UMTS (1920 – 2170 MHz), LTE (2 500 – 2 690 MHz), … Jednu takovou dvoupásmovou anténku si můžete sami vyzkoušet navrhnout a vyrobit, změřit její parametry a vyrobený vzorek si odnést domů.

Světelná komunikace
K čemu všemu jde využít běžná LEDka? Pojďte s námi spojit světlo s novými trendy v datové komunikaci.

Bio-elektromagnetismus
Udělejte si vlastní “IR-portrét” pomocí termokamery, která zobrazí váš obličej na bázi vaším tělem vyzařovaných elektromagnetických vln v infračerveném pásmu. Zajímá vás, jak se chová elektromagnetická vlna při interakci s lidským tělem? S pomocí numerické simulace na bázi SW Sim4Life se na to můžete podívat.

Foto a video z minulého ročníku:
https://fel.cvut.cz/cz/gallery/2020-0225-EMiT.html
https://www.youtube.com/watch?v=hqOX69Drt1g