Dvě doktorské obhajoby v jeden den!

Úterý 27. září 2022 se tučným písmem zapíše do životopisů dvou mladých Michalů. Oba dva tento den úspěšně obhájili své disertační práce! Ing. Michal Mašek pracoval na naší katedře v CEM skupině na práci Využití symetrií v anténní modální analýze a Ing. Michal Červený pracoval na univerzitě v anglickém Sheffieldu na práci Ovlivňování šíření elektromagnetických vln za použití umělých materiálů. Obhajoby byly řádně oslaveny a přejeme oběma novým doktorům do budoucna vše dobré!