Výpočet vodivostních ztrát v rámci elektrické integrální rovnice

Kontakt: 
Lukáš Jelínek, lukas.jelinek@fel.cvut.cz
Popis: 
Seznamte se s elektrickou integrální rovnicí a s jejím řešením pomocí metody momentů. Seznamte se s určováním vodivostních ztrát v tomto numerickém schématu. Na základě získaných znalostí porovnejte různé přístupy k výpočtu ztrát a určete jejich přesnost. Numerické výsledky porovnejte s experimentem.
Obor: 
Komunikace, slaboproud
Silnoproud
Zadávající skupina: 
Teorie elektromagnetického pole