Greenova funkce ve vlnovodu a její použití při numerickém řešení elektromagnetických polí

Kontakt: 
Lukáš Jelínek, lukas.jelinek@fel.cvut.cz
Popis: 
Seznamte se s pojmem Greenovy funkce a její spektrální dekompozice. Tyto znalosti aplikujte na prostředí dokonale vodivého vlnovodu. V programovacím prostředí MATLAB implementujte výpočet reakčních integrálů mezi Rao-Wilton-Glisson bázovou funkcí a získanou greenovou funkcí. Promyslete integraci naprogramovaného řešení do balíčku pro numerické řešení elektromagnetického pole s pomocí elektrické integrální rovnice.
Obor: 
Komunikace, slaboproud
Silnoproud
Zadávající skupina: 
Teorie elektromagnetického pole