Statistické zpracování signálů pro určování polohy uvnitř budov

Kontakt: 
Ing. Rostislav Karásek, karasros@...
Popis: 
Tématem práce je měření impulzní odezvy rádiového kanálu (CIR- Channel Impulse Response), ovšem s využitím statistických metod, které poskytují mnohem vyšší přesnost. Příkladem využití mohou být systémy 5. generace využívající komunikace s více anténami (MIMO) a nejvyšší nároky mají navigační systémy s vícecestným šířením signálu. Student se seznámí s nejmodernějšími metodami zpracování dat, které jsou použitelné v mnoha jiných aplikacích, a dále si vyzkouší praktické měření s ultra wide-band (UWB) zařízením založeným na obvodu DW1000 společnosti Decawave na platformě Raspberry Pi. Svou prací má student jedinečnou možnost přispět k vývoji Channel-SLAM algoritmu (viz https://ieeexplore.ieee.org/document/7487067), který byl vyvinut Německou kosmickou agenturou (Deutches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, https://www.dlr.de), se kterou v této oblasti spolupracujeme.
Obor: 
Komunikace, slaboproud
Zadávající skupina: 
Šíření rádiových vln