Vedení katedry

Jméno Funkce E-mail Telefon Místnost
Pechač Pavel, prof. Ing. Ph.D. vedoucí katedry pechac@fel.cvut.cz 2252 637
Škvor Zbyněk, prof. Ing. CSc. prorektor ČVUT skvor@fel.cvut.cz 2278 638
Zvánovec Stanislav, prof. Ing., Ph.D. zástupce ved. katedry xzvanove@fel.cvut.cz 5966 536
Veselý Otakar, Ing. tajemník veselota@fel.cvut.cz 2272 633
Šíchová Jana sekretářka sichova@fel.cvut.cz 2280 636

Katedra elektromagnetického pole není, jak by se snad mohlo zdát z názvu, pracovištěm zabývajícím se pouze teoretickými disciplínami. Náš název je nejenom historický, ale dnes již zejména značkou, pod kterou nás dobře znají kolegové z akademických i průmyslových pracovišť z České republiky i ze zahraničí. Své místo si katedra našla v oblastech anténní techniky, problematiky šíření vln pro bezdrátové systémy, vysokofrekvenční techniky a optoelektroniky. Zájem vědecké a odborné veřejnosti je i o mezioborové problematiky, a to zejména v biologické - lékařské a ekologické oblasti aplikací vysokofrekvenčních elektromagnetických polí a elektromagnetické kompatibilitě. Zájemci o jakékoli formy spoluprací a služeb z uvedených oblastí se mohou seznámit s naší činností i v prezentacích jednotlivých výzkumných týmů.

Těšíme se na Váš zájem.
Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.
vedoucí katedry 1997-2014

Základní informace

Oborové zaměření výzkumu

  • elektromagnetické pole - numerické metody řešení elektromagnetických (EM) polí, výzkum interakcí EM polí s přírodními i uměle vytvářenými látkami a živými organismy pro diagnostické a terapeutické účely v lékařství, pro průmyslové aplikace, terahertzová vysoce-rozlišená spektroskopie - mezioborový výzkum spekter a šíření EM vln v plynech a látkách
  • anténní technika - vícepásmové, širokopásmové a elektricky malé antény, antény pro THz pásma
  • šíření elektromagnetických vln - tvorba modelů šíření EM vln pro mobilní komunikační technologie, predikce šíření v zástavbě širokopásmovými výstupy; interakce EM vlny s vegetací a hydrometeory
  • mikrovlnná a milimetrová technika - senzory a měřící metody pro přímé vektorové měření mikrovlnných veličin (impedance, koeficient odrazu a přenosu), mikrovlnné fázové interferometrie - senzory a měřicí metody pro měření neelektrických veličin (vzdálenost, pohyb, změna tvaru, atd.) mezioborový výzkum ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT
  • optické senzory a komunikace - vláknově optické senzory, mikrostrukturní a speciální vlákna, komunikace ve viditelném světle, bezdrátové optické spoje
  • lékařské a průmyslové aplikace mikrovlnné techniky a EM pole - interakce elektromagnetického pole a živých organismů
  • elektromagnetická kompatibilita - metodiky a systémy pro měření EMI a stínění prostor