Electromagnetic Tuesday

Přijďte a poznejte lidi z Katedry elektromagnetického pole z trochu jiné stránky. Ukážeme vám zajímavé experimenty, máme přichystané různé soutěže a také workshopy, ve kterých si můžete zkusit něco nového – konektorování optických vláken či rychlý návrh antény. A hlady a žízní vás umřít také nenecháme. Přidejte se k našemu přátelskému kolektivu na prvním ročníku akce EMiT.

Výběr experimentů: interaktivní návrh antény, Van de Graaffův generátor, Teslův transformátor, výroba a měření antén, radar pro měření rychlosti, šíření radiových vln v prostorách katedry, konektorování optických vláken, Michelsonův interferometr, aplikace elektromagnetického pole v medicíne a další