Aktuality

Miloslav Čapek obhájil habilitační práci

Publikováno: 
13.04.2017

Gratulujeme Mílovi Čapkovi k obhájení své habilitační práce a získání titulu docent!

A New Propagation Channel Synthesizer for UAVs in the Presence of Tree Canopies

Publikováno: 
08.03.2017

Tým šíření elektromagnetických vln ve spolupráci s Univerzitou ve Vigu nyní publikoval volně přístupný článek zabývající se návrhem nového simulátoru UAV kanálu v přítomnosti rozptylu na korunách stromů. Článek vyšel v rámci speciálního vydání prestižního časopisu MDPI Remote Sensing týkajícího se nových trendů v dálkovém průzkumu pomocí UAV. Odkaz na článek je uveden níže:

http://www.mdpi.com/2072-4292/9/2/151

Technical Computing Camp 2017

Publikováno: 
08.03.2017

Firma HUMUSOFT pořádá v Brně ve dnech 7. – 8.9. 2017 další ročník akce Technical Computing Camp. Více informací najdete na stránkách http://www.humusoft.cz/tcc. V rámci akce proběhne ‘Soutěž o nejlepší uživatelský projekt’ vypracovaný s použitím nástrojů MATLAB nebo COMSOL Multiphysics. Propozice soutěže najdete zde: http://www.humusoft.cz/event/technical-camp-2017/register/.

Poster k akci najdete zde.

Program seminářů za letní semestr

Publikováno: 
08.03.2017

Níže najdete program seminářů na letní semestr.

 

Kdy Kde Přednášející Téma
23.2.2017
14.30
621 Miloš Mazánek (FEL) Zhodnocení seminářů, úvod do historických aktivit katedry
2.3.2017
14.30
621 Doc. Ing. Petr Macháč, CSc. (VŠCHT) Graphen - jeho vlastnosti, příprava a využití
16.3.2017
14.30
621 Dr. Kurt Schab (North Carolina State University, USA) Time-varying circuits and antennas for high-bandwidth electrically-small systems
28.3.2017
14.30
621 Doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. (MFF UK) Dar přítele Röntgena - 122 let zivota paprsku X
30.3.2017
14.30
621 Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (FEL ZČU) Malé satelity třídy CubeSAT
6.4.2017
14.30
621 Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (ELIDS Pardubice) Výkonový slučovat v pásmu S
12.4.2017
14:30
204 MUDr. Jiří Keller, Ph.D. (Nemocnice Na Homolce) Magnetismus ve službách (nejen) radiologie
18.4.2017
14:30
80 Prof. Buon Kiong Lau (Lund University, Sweden) Theory and applications of characteristic modes
27.4.2017
14:30
621

Fernando Pachón García (The Catholic University "Santa Teresa de Jesús" of Ávila)

Supercomputers and FDTD - An application for huge dimensions

4.5.2017
14:30
621 Václav Kabourek (FEL) Prezentace doktorské práce
11.5.2017
14:30
621 Ing. Petr Lédl, Ph.D. (T-mobile international) Trendy a požadavky v 5G
18.5.2017
14:30
621 Mgr. Pavla Nováková (Nemocnice Na Bulovce) Ozařovací technika v radioterapii aneb nebojte se ozařování
25.5.2017
14:30
621 Ing. Pavel Protiva, Ph.D. (ERA Pardubice) Pasivní radary
15.6.2017
14:30
80 Prof. Jeff Frolik (FEL/University of Vermont, USA) /TBD/

 

Známe rozpisy obhajob MSZZ

Publikováno: 
17.01.2017

Známe rozpisy obhajob MSZZ

Na našem webu se můžete podívat na rozpis obhajob magisterských státních závěrečných zkoušek v lednu 2017. Přejeme Vám hodně úspěchů a pevné nervy!

30. ledna 2017 od 9:00
Místnost T2:B2-638

Jan Kraček získal ocenění v soutěži Česká hlava

Publikováno: 
25.11.2016

Dne 22. listopadu obdržel náš absolvent Jan Kraček v prestižní vědecké soutěži Česká hlava cenu Doctorandus za technické vědy. Ocenění získal za vědeckou práci v oblasti bezdrátového napájení. Obrovská gratulace!

Hlavním přínosem dizertační práce Jana Kračka a inovativním pojetím technologie bezdrátového napájení je spojení přístupu teorie elektrických obvodů, který umožňuje definovat obecné, optimalizovatelné a měřitelné charakteristiky přenosových řetězců pro bezdrátové napájení, spolu s přístupem teorie elektromagnetického pole, který váže charakteristiky s geometrickými a materiálovými vlastnostmi elektromagnetických struktur pro bezdrátové napájení.

Fotografie z předávání cen najdete zde.

EDIT: Záznam z předávání cen můžete shlédnout v archivu ČT (cena Doctorandus Jana Kračka cca v čase 16:30).

Program seminářů za zimní semestr

Publikováno: 
07.10.2016

Níže můžete najít program katederních seminářů na zimní semestr 2016/2017. Program se bude průběžně doplňovat a aktualizovat. Nejbližší seminář je zvýrazněn modře. Jste srdečně zváni.

 

Kdy Kde Přednášející Téma
4.10.2016
14.30
621 Miloš Mazánek a Tomáš Němeček (FEL)

Program seminářů, jejich pojetí, seznámení s katedrou. Představení doktorské práce (výsledky, vývoj).

11.10.2016
14.30
621 Mgr. Klára Anna Jačková
(Hlasové centrum Praha)
Základy hlasové výchovy pro pedagogy. Prevence hlasových poruch.
18.10.2016
14.30
621 Ondřej Fišer a Ilja Merunka (FEL) Představení doktorské práce (výsledky, vývoj).
25.10.2016
14.30
621 Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (ELDIS Pardubice) Mikrovlnné bloky v radarových systémech. Přízpěvek je zaměřen na přehled a rozdělení základních typů radarových systémů. Dále budou prezentovány jejich zajímavé části - význam, umístění a funkce.
1.11.2016
14.30
621 Ing. Petr Mašek (GEORADIS Brno) Měření tvrdého záření.
3.11.2016
14.30
309 Prof. Andrea Massa (University of Trento) Unconventional Array Design - Fundamentals and Advances (akce v rámci IEEE).
8.11.2016
14:30
621 Ing. Jan Janík (Czech Aviation Training Centre, Ltd.) Představení navigačních systémů letadel s jejich interfacem pro pilota.
15.11.2016
14:30
621 Ing. Jan Mrkvica, Ph.D. (RETIA Pardubice) UWB radary.
22.11.2016
14:30
621 MUDr. Petr Škapa, Ph.D. (Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha) Papričky a vliv na lidský organismus.
1.12.2016
14:30
80 Prof. Uwe Carsten-Fiebig
(DLR, German Aerospace Center, Munich)
Towards a robust communication infrastructure for massive UAV scenarios.
6.12.2016
14:30
621 Tomáš Lonský a Ondřej Fišer (FEL) Představení doktorské práce (výsledky, vývoj).
3.1.2017
14:30
621 Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D. (ÚFA AV ČR) Zajímavosti z atmosférické elektřiny.
17.1.2017
14:30
621 Prof. Jeff Frolik (University of Vermont/FEL) Představení aktivit a činností na katedře.

 

Milan Příhoda obhájil svou disertační práci

Publikováno: 
21.09.2016

Náš doktorand Milan Příhoda obhájil dne 20.9. svou disertační práci Microwave Methods for Interferometric Measurements.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů!

Nový projekt pro optický tým

Publikováno: 
29.08.2016

Tým bezdrátové a vláknové optiky získal spolu se společností PROFiber Networking CZ s.r.o. nový projekt od Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TRIO. Společně budou vyvíjet analyzátor vidové struktury optických komponent.

Best Student Paper Award

Publikováno: 
04.08.2016

Tým autorů z optického týmu, jmenovitě Petr ChvojkaStanislav Zvánovec a Petr Pešek, a jejich zahraniční kolegové Paul Anthony Haigh (University of Bristol, Bristol, UK) a Zabih Ghassemlooy (Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK) získali na konferenci OPTICS 2016 (7th International Conference on Optical Communication Systems) v portugalském Lisabonu cenu pro nejlepší studentskou práci konference Best Student Paper Award (certifikát k náhlednutí zde).

Gratulujeme!

Pages