Aktuality

Ocenění pro Miloše Mazánka

Publikováno: 
16.10.2018

Ocenění pro Miloše Mazánka

Na konci srpna převzal Miloš Mazánek, dlouholetý pedagog a bývalý vedoucí Katedry elektromagnetického pole, ocenění za celoživotní přínos k výuce na FEL ČVUT.

Obrovská gratulace!

Semináře katedry v zimním semestru 2018/2019

Publikováno: 
16.10.2018

Semináře katedry v zimním semestru 2018/2019

Informace najdete zde.

Stánek katedry na festivalu FELfest 2018

Publikováno: 
21.06.2018

Na letošním ročníku festivalu FELfest, pořádáného každoročně FEL ČVUT v Praze, se poprvé objevil v Techparku také stánek naší katedry s ukázkou Teslova transformátoru, kterou připravil Víťa Pankrác. Níže najdete fotografie z předváděného experimentu, na oficiální fotogalerii festivalu se můžete podívat na webu fakulty.

 

 

   

    

Cena děkana za vynikající disertační práci

Publikováno: 
14.06.2018

Petr Chvojka obdržel Cenu děkana za vynikající dizertační práci Visible Light Communications for Indoor Applications. Gratulujeme!

Semináře v letním semestru 2017/2018

Publikováno: 
13.06.2018

Náplň seminářů v letním semestru 2017/2018 měli na starosti především doktorandi se svými prezentacemi o problematice řešené v rámci svých dizertačních prací. Níže najdete přehled všech seminářů včetně dalších dvou, které nás teprve čekají.

Datum Jméno Téma přednášky
7. 3. 2018 Jan Spáčil ESD suppressors for high serial bus
14. 3. 2018 Martin Haase Calibration standards for microwave measurement of extremly high impedances
21. 3. 2018 Pavel Staněk Magnetic field measurements for nondestructive testing
28. 3. 2018 Zahra Nazarichaleshtori Utilization of organic LED based visible light communications (VLC) for device-to-device (D2D)
4. 4. 2018 Viktor Adler Spatial vector microwave measurement
18. 4. 2018 Cumana Morales Class-E power amplifier for industrial/medical applications
2. 5. 2018 Miloslav Čapek Characteristic modes, part I: Introduction
23. 5. 2018 Vít Losenický Theory of characteristic modes and its use for analysis and synthesis of small radiating structures
6. 6. 2018 Shivani Teli Visible light communications within internet of things
13. 6. 2018 Dmytro Suslov Methods of effective signal coupling into the microstructured optical fibers
20. 6. 2018 Rostislav Karásek Estimation of electric parameters of layered structure

 

Rozpisy obhajob BSZZ a MSZZ v letním semestru 2017/2018 (aktualizováno)

Publikováno: 
30.05.2018

Bakalářské státní závěrečně zkoušky se konají dne 18. června 2018 od 8.00 v místnosti T2:C4-80. Rozpis obhajob najdete zde.

Magisterské státní závěrečné zkoušky se konají dne 11. června 2018 od 8.00 v místnosti T2:C4-80. Plán obhajob pro program EK je zde, pro dobíhající program KME zde.

Přejeme Vám hodně úspěchů!

 

Tisková zpráva k vývoju AToMu

Publikováno: 
23.03.2018

Tisková zpráva k vývoju AToMu

Nový softwarový nástroj, který má podobu toolboxu do vývojového prostředí MATLAB, vyvinuli vědci z katedry elektromagnetického pole. Nástroj AToM, Antenna Toolbox for MATLAB, je společným dílem odborníků z FEL ČVUT, VUT v Brně a společnosti MECAS ESI s.r.o. Vývoj vychází z výzkumu, na kterém tým pracoval během posledních 10 let ve spolupráci se zahraničními pracovišti na univerzitách v Lundu, Lovani a Severní Karolíně.

Toolbox obsahuje řadu původních a světově unikátních přístupů k analýze elektricky malých antén a odražečů. Mezi ty nejvýznačnější lze zařadit výpočet maticových operátorů reprezentujících anténní veličiny (šířka pásma, uložená energie, účinnost, směrovost) a jejich následná minimalizace pomocí zobecněných vlastních problémů a konvexní optimalizace, případně rozklad zdrojových veličin do charakteristických modů. Jedinečné jsou rovněž algoritmy pro stanovení fyzikálních limitů elektricky malých antén a odražečů daného tvaru (což AToM implementuje jako první nástroj svého druhu). Svým rozsahem přesahuje 200 tisíc řádek kódu a je průběžně rozšiřován o aktuální poznatky z výzkumu elektricky malých antén.

Letos bude AToM mimo jiné využit v rámci Evropské školy antén (ESoA) jako výukový software. Tato inciativa se zaměřuje na mladé výzkumné pracovníky a odborníky z praxe v celoevropském měřítku. AToM však obsahuje i řadu interaktivních nástrojů využitelných při výuce nebo popularizaci anténní techniky a jejího návrhu i bez předchozích znalostí elektromagnetismu (kupř. intuitivní kreslení antény na tabletu s výpočtem a zobrazení proudové distribuce v reálném čase).

Společně s AToMem byl uvolněn i nástroj FOPS, Fast Optimization ProcedureS, který pokrývá rozsáhlou paletu deterministických i stochastických optimalizačních algoritmů. Mezi jeho největší přednosti patří optimalizace s proměnným počtem optimalizačních proměnných, totiž řešení takových problémů, kdy i počet proměnných je předmětem optimalizační úlohy.

AToM a FOPS – zejména pokud jsou využity společně – přinášejí řešení zcela nových a doposud neřešených, neboť jen velmi obtížně řešitelných, problémů z oblasti topologického návrhu a syntézy vyzařujících struktur.

AToM i FOPS jsou zdarma k vyzkoušení zde. Teoretický koncept vznikl za podpory Grantové agentury ČR v rámci projektů GACR P102/12/2223 a GACR 15-10280Y, implementace byla podpořena Technologickou agenturou v rámci projektu TACR TA04010457.

(převzato z webu FEL ČVUT)

První ročník akce EMiT

Publikováno: 
01.03.2018

V prostorách katedry proběhl první ročník akce pro studenty Electromagnetic Tuesday (EMiT). Na EMiT dorazilo kolem 100 studentů, kteří měli možnost vidět nebo si přímo vyzkoušet 11 experimentů. Zájemci během 4 hodinového pozdního odpoledne navrhli přes 1200 antén, dalších 12 antén si vyrobili a změřili a také osadili 13 optických vláken konektory vlastní výroby. Za nejlepší výsledky jsme rozdali 12 cen.

Při interaktivním návrhu antény s co největší šířkou pásma mohli studenti využívat anténní toolbox do MATLABu AToM (Antenna Toolbox for Matlab) vyvinutý na naší katedře. Řada studentů dokázala během workshopu dosáhnout i lepšího výsledku než genetický algoritmus omezený na 30 iterací, který běžel ve smyčce paralelně během celého průběhu akce EMiT. Detailní výsledky z tohoto workshopu najdete na webu AToMu.

 

Všech 200 piv a desítky utopenců pak rozdali Zdeněk Hradecký s prorektorem ČVUT Zbyňkem Škvorem v naší zasedací místnosti. Fotogalerii z průběhu akce najdete na tomto odkazu.

Děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník! Pokud máte jakékoliv připomínky či jiné náměty, budeme rádi za zpětnou vazbu. Můžete psát na chvojpe8@fel.cvut.cz.

 

Nová wiki stránka o charakteristických modech

Publikováno: 
05.01.2018

Tým z katedry připravil novou stránku o momentálně velice populární teorii rozkladu proudů do tzv. charakteristických modů. Více informací najdete na wiki.

Anténní toolbox AToM do MATLABu dokončen

Publikováno: 
02.01.2018

Na katedře byl dokončen anténní toolbox do MATLABu, AToM. Ten vznikl na základě spolupráce s VUT v Brně a MECAS ESI s.r.o. Více na antennatoolbox.com, kde bude toolbox během ledna ke stažení.

Pages