Aktuality

Rozpisy obhajob BSZZ a MSZZ v letním semestru 2017/2018 (aktualizováno)

Publikováno: 
30.05.2018

Bakalářské státní závěrečně zkoušky se konají dne 18. června 2018 od 8.00 v místnosti T2:C4-80. Rozpis obhajob najdete zde.

Magisterské státní závěrečné zkoušky se konají dne 11. června 2018 od 8.00 v místnosti T2:C4-80. Plán obhajob pro program EK je zde, pro dobíhající program KME zde.

Přejeme Vám hodně úspěchů!

 

Tisková zpráva k vývoju AToMu

Publikováno: 
23.03.2018

Tisková zpráva k vývoju AToMu

Nový softwarový nástroj, který má podobu toolboxu do vývojového prostředí MATLAB, vyvinuli vědci z katedry elektromagnetického pole. Nástroj AToM, Antenna Toolbox for MATLAB, je společným dílem odborníků z FEL ČVUT, VUT v Brně a společnosti MECAS ESI s.r.o. Vývoj vychází z výzkumu, na kterém tým pracoval během posledních 10 let ve spolupráci se zahraničními pracovišti na univerzitách v Lundu, Lovani a Severní Karolíně.

Toolbox obsahuje řadu původních a světově unikátních přístupů k analýze elektricky malých antén a odražečů. Mezi ty nejvýznačnější lze zařadit výpočet maticových operátorů reprezentujících anténní veličiny (šířka pásma, uložená energie, účinnost, směrovost) a jejich následná minimalizace pomocí zobecněných vlastních problémů a konvexní optimalizace, případně rozklad zdrojových veličin do charakteristických modů. Jedinečné jsou rovněž algoritmy pro stanovení fyzikálních limitů elektricky malých antén a odražečů daného tvaru (což AToM implementuje jako první nástroj svého druhu). Svým rozsahem přesahuje 200 tisíc řádek kódu a je průběžně rozšiřován o aktuální poznatky z výzkumu elektricky malých antén.

Letos bude AToM mimo jiné využit v rámci Evropské školy antén (ESoA) jako výukový software. Tato inciativa se zaměřuje na mladé výzkumné pracovníky a odborníky z praxe v celoevropském měřítku. AToM však obsahuje i řadu interaktivních nástrojů využitelných při výuce nebo popularizaci anténní techniky a jejího návrhu i bez předchozích znalostí elektromagnetismu (kupř. intuitivní kreslení antény na tabletu s výpočtem a zobrazení proudové distribuce v reálném čase).

Společně s AToMem byl uvolněn i nástroj FOPS, Fast Optimization ProcedureS, který pokrývá rozsáhlou paletu deterministických i stochastických optimalizačních algoritmů. Mezi jeho největší přednosti patří optimalizace s proměnným počtem optimalizačních proměnných, totiž řešení takových problémů, kdy i počet proměnných je předmětem optimalizační úlohy.

AToM a FOPS – zejména pokud jsou využity společně – přinášejí řešení zcela nových a doposud neřešených, neboť jen velmi obtížně řešitelných, problémů z oblasti topologického návrhu a syntézy vyzařujících struktur.

AToM i FOPS jsou zdarma k vyzkoušení zde. Teoretický koncept vznikl za podpory Grantové agentury ČR v rámci projektů GACR P102/12/2223 a GACR 15-10280Y, implementace byla podpořena Technologickou agenturou v rámci projektu TACR TA04010457.

(převzato z webu FEL ČVUT)

První ročník akce EMiT

Publikováno: 
01.03.2018

V prostorách katedry proběhl první ročník akce pro studenty Electromagnetic Tuesday (EMiT). Na EMiT dorazilo kolem 100 studentů, kteří měli možnost vidět nebo si přímo vyzkoušet 11 experimentů. Zájemci během 4 hodinového pozdního odpoledne navrhli přes 1200 antén, dalších 12 antén si vyrobili a změřili a také osadili 13 optických vláken konektory vlastní výroby. Za nejlepší výsledky jsme rozdali 12 cen.

Při interaktivním návrhu antény s co největší šířkou pásma mohli studenti využívat anténní toolbox do MATLABu AToM (Antenna Toolbox for Matlab) vyvinutý na naší katedře. Řada studentů dokázala během workshopu dosáhnout i lepšího výsledku než genetický algoritmus omezený na 30 iterací, který běžel ve smyčce paralelně během celého průběhu akce EMiT. Detailní výsledky z tohoto workshopu najdete na webu AToMu.

 

Všech 200 piv a desítky utopenců pak rozdali Zdeněk Hradecký s prorektorem ČVUT Zbyňkem Škvorem v naší zasedací místnosti. Fotogalerii z průběhu akce najdete na tomto odkazu.

Děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník! Pokud máte jakékoliv připomínky či jiné náměty, budeme rádi za zpětnou vazbu. Můžete psát na chvojpe8@fel.cvut.cz.

 

Nová wiki stránka o charakteristických modech

Publikováno: 
05.01.2018

Tým z katedry připravil novou stránku o momentálně velice populární teorii rozkladu proudů do tzv. charakteristických modů. Více informací najdete na wiki.

Anténní toolbox AToM do MATLABu dokončen

Publikováno: 
02.01.2018

Na katedře byl dokončen anténní toolbox do MATLABu, AToM. Ten vznikl na základě spolupráce s VUT v Brně a MECAS ESI s.r.o. Více na antennatoolbox.com, kde bude toolbox během ledna ke stažení.

Ocenění pro Miloše Mazánka a Jana Kračka

Publikováno: 
30.11.2017

Náš bývalý dlouholetý vedoucí katedry prof. Miloš Mazánek získal Ocenění úspěšného školitele doktorandů za rok 2016 a jeho doktorand Jan Kraček obdržel Cenu rektora za vynikající doktorskou práci za rok 2016. Jen pro připomenutí uvádíme, že v roce 2016 byla Janu Kračkovi již udělena cena Doctorandus za technické vědy v soutěži Česká hlava. Gratulujeme!

Cena děkana za prestižní disertační práci

Publikováno: 
24.11.2017

Náš absolvent Michael Písařík obdržel Cenu děkana za prestižní disertační práci s názvem Rare Earth Doped Fiber Lasers for Spectral Region about 2 Micrometers vednou prof. Stanislavem Zvánovcem a Dr. Pavlem Peterkou z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR. Gratulujeme!

Optický tým se rozrůstá o dva nové členy

Publikováno: 
22.11.2017

V rámci evropského dotačního programu European Training Network on Visible light based Interoperability and Networking - VisIoN přichází do týmu Bezdrátové a vláknové optiky dvě nové doktorandky - Zahra Nazari z Isfahan University of Technology, Irán a Shivani Teli z Pukyong National University, Busan, Jižní Korea. Obě dvě už publikovaly svůj výzkum v časopisech s IF a budou dále pokračovat v oblasti Visible Light Communications (VLC).

Zahra Nazari: Experimental Investigation of Environment Effects on the FSO Link With Turbulence

Shivani Teli: Optical Camera Communication: Motion over Camera

Kurs AWR Microwave Office

Publikováno: 
14.11.2017

Katedra elektromagnetického pole připravila výukový kurs, ve kterém se zájemci z řad studentů programu Elektronika a komunikace naučí využívat program AWR Microwave Office určený pro návrh analogových (částečně i digitálních) obvodů pro vysokofrekvenční radiové systémy (např. mobilní telefony, radary, GPS atd.) Program AWR MO využívá většina firem pro návrh komunikačních obvodů a systémů. Další podrobnosti naleznete zde.

Kurs bude probíhat ve dnech 28.11. a 30.11. 2017 v čase 16:15 až 17:45 v místnosti B2-621, a to na PC, kde je instalována ostrá verze programu. Na kurs je potřeba se předem přihlásit na www.kos.cvut.cz , a to přes AKCE-JEDNORÁZOVÉ AKCE. Materiály ke kurzu najdete na webu katedry zde.

European Training Network on Visible light based Interoperability and Networking

Publikováno: 
16.10.2017

Tým Bezdrátové a vláknové optiky z Katedry elektromagnetického pole vedený prof. Zvánovcem získal prestižní čtyřletý mezinárodní projekt H2020 - Marie Curie-Skłodowska - ITN “European Training Network on Visible light based Interoperability and Networking (VisIoN)” z oblasti komunikace ve viditelném světle. Spolu s optickým týmem budou v projektu zapojeny prestižní pracoviště a významní průmysloví partneři:

  • Ecole Centrale Marseille (France)

  • Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (Germany)

  • Northumbria University, Newcastle (United Kingdom)

  • Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Spain)

  • Instituto de Telecomunicações Aveiro (Portugal)

  • Ozyegin University (Turkey)

  • OSRAM GmbH, INDRA, Ford, OLEDCOMM, Philips, SQS Vláknová optika, EFACEC, Network Rail, Lightbee

Pages