Aktuality

AToM prodán do Sandia National Laboratories

Publikováno: 
30.07.2019

AToM prodán do Sandia National Laboratories

AToM, toolbox do Matlabu vyvinutý na Katedře elektromagnetického pole FEL ČVUT, byl zakoupen americkými laboratořemi Sandia National Laboratories!

Děkujeme SNL za podporu našeho výzkumu.

Technical Computing Camp 2019 (update)

Publikováno: 
25.06.2019

Technical Computing Camp 2019 (update)

Další, v pořadí již 6. ročník, akce Technical Computing Camp 2019 pořádaný firmou HUMUSOFT se uskuteční ve dnech 5.-6.9. 2019 v Brně. Účastníci se seznámí s možnostmi využití nástrojů MATLAB, COMSOL a dSPACE. Hlavními tématy jsou:

 • Deep Learning, Machine Learning a nástroje pro Big Data.
 • Model-Based Design a vývoj embedded aplikací, Low-Cost Hardware.
 • Internet věcí a prediktivní údržba systémů, Robotika.
 • Computer Vision, systémy ADAS a autonomní řízení vozidel.
 • Simulace v reálném čase, Rapid Control Prototyping a HIL.
 • Počítačové simulace fyzikálních dějů.

Během setkání proběhne rovněž Soutěž o nejlepší uživatelský projekt (soutěžit se může i s bakalářskými či diplomovými pracemi) vypracovaný pomocí MATLAB nebo COMSOL Multiphysics. Propozice soutěže najdete zde.

Termíny BSZZ a MSZZ v letním semestru 2018/2019

Publikováno: 
31.05.2019

Letní termíny bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky se budou konat 11. června 2019, magisterské pak 10. a 11. června 2019.

Zkoušky a obhajoby se budou konat v místnosti T2:C4-80.

Rozpisy obhajob jsou ke stažení: BSZZ, MSZZ

Přejeme Vám hodně úspěchů!

Předmět Elektrodynamika na YouTube

Publikováno: 
01.04.2019

Předmět Elektrodynamika na YouTube

Po předmětu Teorie elektromagnetického pole (A8B17EMT) jsou na YouTube kanálu ČVUT FEL ke shlédnutí také přednášky z předmětu A8B17ELD - Elektrodynamika, který přednáší Lukáš Jelínek.

EMiT 2019

Publikováno: 
08.03.2019

Electromagnetic Tuesday (EMiT) 2019

Letos proběhl na Katedře elektromagnetického pole již druhý ročník akce s název EMiT. Návštěvníci z řad studentů si mohli vyzkoušet celou řadu experimentů od svařování optických vláken a výroby Wi-Fi antén z plechovek, přes indučkní ohřev a teslův transformátor až po měření tloušťky skleněné žárovky pomocí optického svazku či interaktivní návrh antén (výsledky najdete na webu AToMu) využitím u nás vyvinutého toolboxu AToM do MATLABu.

Připravené jsme měli také občerstvení, o které se starali naši dlouhodobí kolegové Zdéna Hradecký a prorektor ČVUT Zbyněk Škvor.

Fotografie z EMiT 2019 najdete zde.

Pokud máte jakékoli dotazy a připomínky, neváhejte napsat na petr.chvojka@fel.cvut.cz. Těšíme se na Vás opět za rok!

Technical Computing Camp 2019

Publikováno: 
13.02.2019

Technical Computing Camp 2019

Další, v pořadí již 6. ročník, akce Technical Computing Camp 2019 pořádaný firmou HUMUSOFT se uskuteční ve dnech 5.-6.9. 2019 v Brně. Účastníci se seznámí s možnostmi využití nástrojů MATLAB, COMSOL a dSPACE. Hlavními tématy jsou:

 • Deep Learning, Machine Learning a nástroje pro Big Data.
 • Model-Based Design a vývoj embedded aplikací, Low-Cost Hardware.
 • Internet věcí a prediktivní údržba systémů, Robotika.
 • Computer Vision, systémy ADAS a autonomní řízení vozidel.
 • Simulace v reálném čase, Rapid Control Prototyping a HIL.
 • Počítačové simulace fyzikálních dějů.

Během setkání proběhne rovněž Soutěž o nejlepší uživatelský projekt vypracovaný pomocí MATLAB nebo COMSOL Multiphysics. Propozice soutěže najdete zde.

EuMCE 2019

Publikováno: 
09.01.2019

European Microwave Conference in Central Europe

Evropská mikrovlnná asociace (EuMA) zahajuje novou řadu konferencí zaměřených na vývoj mikrovlnné teorie, techniky a technologií především (ale nejen) v regionu střední Evropy. První z těchto konferencí - EuMCE 2019 - se bude konat v Praze. Více informací o EuMCE 2019, konferenčním poplatku (začíná na 200 EUR, případně 100 EUR u studentů), důležitých termínech atp. je možné najít na webové stránce www.eumce.com.

EuMCE 2019 se bude konat v období od 13. do 15. května v Kongresovém centru Praha. Bude spojena s výstavou organizovanou společností Horizon House. Očekáváme účast asi 30 vystavovatelů - např. firmy Keysight Technologies, Rohde-Schwarz, atd.

Příspěvky přijaté do programu EuMCE 2019 budou zveřejněny v IEEE Xplore. Termín pro podání abstraktů (v délce do 4 stran) je 25. ledna 2019.

Informace ke konferenci najdete také zde.

Teorie elektromagnetického pole na Youtube

Publikováno: 
16.11.2018

Teorie elektromagnetického pole na Youtube

Na Youtube kanále ČVUT FEL se mohou zájemci podívat na natočené přednášky Lukáše Jelínka z předmětu A8B17EMT - Teorie elektromagnetického pole. Za místy sníženou kvalitu se omlouváme, ale přesto doufáme, že řada z vás natočené přednášky ocení.

Rozhovor pro magazín Universitas

Publikováno: 
09.11.2018

Rozhovor pro magazín Universitas

Petr Chvojka z optické skupiny hovořil pro magazín vysokých škol Universitas nejen o svém výzkumu v oblasti visible light communications (VLC), ale také o tom, co obnáší doktorské studium a jaká úskalí brzdí začínající vědecké pracovníky. Celý rozhovor najdete na webu magazínu.

Jan Vrba v reportáži stanice Český rozhlas Plus

Publikováno: 
23.10.2018

Jan Vrba v reportáži stanice Český rozhlas Plus

V reportáži Českého rozhlasu Plus, která pojednávala o principu magnetronu, vystoupil náš kolega Jan Vrba. Na webu najdete z reportáže i krátký zvukový záznam.

Pages