Aktuality

Testování Li-Fi ve Fakultní nemocnici v Motole

Publikováno: 
07.04.2020

Li-Fi v operačních sálech

Naši pracovníci z optické skupiny, Petr Chvojka a Stanislav Zvánovec, pracovali s kolegy z Fraunhofer Heinrich-Hertz Institutu (HHI) na testování přenosového systému Li-Fi využívajícího infračervených LED jako vysílačů v prostředí operačních sálů Fakultní nemocnice v Motole. Výsledky z měření byly prezentovány na konferenci OFC 2020, San Diego, USA. Krátký rozhovor o experimentu pak přinesl časopis IEEE Spectrum.

European Network for the High Performance Integrated Microwave Photonics

Publikováno: 
26.03.2020

COST EUIMWP

V nedávné době vyšel newsletter Evropského COST projektu s názvem European Network for the High Performance Integrated Microwave Photonics (https://euimwp.eu/), ve kterém se špičková Evropská pracoviště včetně ČVUT v Praze podílí na realizaci integrovaného mikrovlnného optického systému pro použití v moderních přenosových sítích. Optický tým pod vedením Stanislava Zvánovce se aktivně zapojuje do toho projektu jak v rámci výzkumných aktivit, tak i např. pořádáním setkání řešitelů projektu v Praze v květnu 2019.

Odkaz na newsletter je zde: 
https://euimwp.eu/2020/02/27/euimwp-cost-action-newsletter-february-2020/

V rámci spolupráce na projektu proběhly také zahraniční výjezdy pracovníků (tzv. short-term scientific mision STSM) — Jan Bohata pracoval na univerzitě ve Valencii (Universitat de València), odkud pak na naši katedru přijel doktorand Luis Vallejo.

 

EMiT 2020

Publikováno: 
13.03.2020

Electromagnetic Tuesday 2020

Na Katedře elektromagnetického pole proběhl 3. ročník oblíbené akce pro studenty Electromagnetic Tuesday (EMiT). Během setkání jsme studentům a dalším návštěvníkům nabídli celkem 9 experimentů z oblasti optiky, radiových vln a elektromagnetického pole. Zúčastnění si mohli vyzkoušet mimo jiné návrh radiového přijímače (včetně osazení, pájení a proměření), funkční radar pro detekci cílů, výrobu vlastní lampičky na bázi plastových optických vláken a návrh ideální anténní řady pomocí AToM toolboxu v MATLABu.

Na závěr večera byla slosována také soutěž o ceny, tou hlavní byla pak knížka dle vlastního výběru v hodnotě 3000 Kč. Výhercům ještě jednou dodatečně gratulujeme!

Fotografie od Petra Neugebauera z EMiTu 2020 najdete v mediatéce ČVUT. Přiravili jsme rovněž krátké video, jak celá událost probíhala.

 

Technical Computing Camp 2020

Publikováno: 
13.03.2020

Technical Computing Camp 2020

Již 7. ročník akce Technical Computing Camp pořádaný firmou HUMUSOFT se uskuteční ve dnech 10.-11.9. 2020 u Brněnské přehrady. Účastníci se seznámí s možnostmi využití nástrojů MATLAB, COMSOL a dSPACE pro inženýrské úlohy.

Hlavními tématy jsou:

  • Deep Learning, Machine Learning a nástroje pro Big Data.
  • Model-Based Design a vývoj embedded aplikací, Low-Cost Hardware.
  • Digital Twins a Industry 4.0, Prediktivní údržba systémů, Robotika.
  • Computer Vision, systémy ADAS a autonomní řízení vozidel.
  • Simulace v reálném čase, Rapid Control Prototyping a HIL.
  • Počítačové simulace fyzikálních dějů.
  • Elektromobilita.

Součástí setkání bude i soutěž o nejlepší uživatelský projekt vytvoření v MATLABu či COMSOLu. Více informací najdete na webu Humusoft.

Setkání akce COST CA18223 SyMat

Publikováno: 
14.02.2020

První vědecké setkání, setkání řídicího výboru a setkání hlavní skupiny akce COST CA18223 Budoucí komunikace s užitím umělých materiálů s vyššími symetriemi – SyMat bylo organizováno Katedrou elektromagnetického pole pod záštitou Prof. Petra Páty, děkana Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Konalo se 12.–14. února 2020 na Českém vysokém učení technickém v Praze za přítomnosti 40 účastníků z evropských zemí.

Ocenění pro Lukáše Jelínka

Publikováno: 
28.11.2019

Ocenění za vynikající pedagogický výkon

Lukáš Jelínek ze skupiny CEM obdržel ocenění za vynikající pedagogické výkony v letním semestru školního roku 2018/2019 v kategorii studijních materiálů. Gratulujeme!

Více informací najdete na webu fel.cvut.cz.

Nové přístroje v optické laboratoři

Publikováno: 
14.11.2019

Do optické laboratoře byly pořízeny dva nové přístroje. Prvním je vzorkovací osciloskop Keysight MSOS104A, mezi jehož hlavní vlastnosti patří 1 GHz šířka pásma, 4 analogové a 16 digitálních kanálů, vzorkovací frekvence 20 GSa/s a 10 bitový ADC převodník (ENOB = 8.1 bitu při využití maximální šířky pásma). Osciloskop se využije zejména při testování bezdrátových optických spojů ve viditelné oblasti a ke zpracování signálů.

Druhým pořízeným přístrojem je optický spektrální analyzátor Yokogawa AQ6375B pro vlnové délky 1200-2400 nm s rozlišením 0.05 nm. Analyzátor najde využití při testování přenosů v oblasti 2000 nm (eye-safe oblast), při detekci plynů (např. CO2 s absorpčním pásem na 2004 nm), a pro měření Thuliových a Holmiových zesilovačů a laserů.

Jan Vrba získal ocenění za organizaci EuMCE 2019

Publikováno: 
01.11.2019

European Microwave Association (EuMA) zahájila letos v květnu novou řadu konferencí zaměřených na podporu rozvoje mikrovlnných technologií ve střední Evropě. První z těchto konferencí - EuMCE 2019 - se konala v Kongresovém centru Praha. Slavnostního zahájení této konference se zúčastnil rektor ČVUT v Praze, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prof. Roberto Sorrentino jako reprezentant EuMA, zástupce magistrátu hl. m. Praha a další významní hosté.

Příspěvky přijaté do programu EuMCE 2019 jsou zveřejněny v IEEE Xplore. Program této konference sestavil mezinárodní tým, který vedl prof. Jan Macháč. Na organizaci EuMCE 2019 se pak dále významnou měrou podíleli Dr. Milan Švanda a Dr. Ladislav Oppl z FEL ČVUT, a také doc. Jan Vrba jr., doc. David Vrba a Dr. Ondřej Fišer z FBMI ČVUT. Konference byla spojena s výstavou organizovanou společností Horizon House, které se účastnily např. firmy Rohde-Schwarz, Keysight Technologies, Dassault Systems a další.

EuMA ronvěž udělila Certificate of Appreciation za organizaci EuMCE 2019 při příležitosti slavnostního zahájení EuMC 2019 (European Microwave Conference, součásti European Microwave Week), která se letos konala v Paříži. Tento certifikát převzal General Chair konference EuMCE 2019 prof. Jan Vrba (na přiložené fotografii předává tento certifikát Dr. Frank van den Bogaart, president EuMA).

Spolupráce se společností Valeo

Publikováno: 
25.10.2019

Spolupráce se společností Valeo

V zimním semestru 2019/2020 začíná Katedra elektromagnetického pole ČVUT FEL spolupracovat se společností Valeo. Pilotním projektem je soutěž v rámci předmětu Matlab (B0B17MTB), kterou Valeo finančně podpoří.

Problematikou, řešenou v rámci úvodního projektu, je přesné modelování otevírání automobilových dveří a vyhodnocení trajektorií ultrazvukových senzorů v závislosti na úhlu otevření. Pravidla soutěže, technické detaily a přesný popis modelu najdete zde. Projektu se mohou zúčastnit všichni studenti předmětu B0B17MTB. První tři výherci budou oceněni diplomem společnosti Valeo a peněžními poukázkami do eshopu mall.cz v hodnotách 5 000, 2 000 a 1 000 Kč.

              

Workshopy CEM

Publikováno: 
20.09.2019

Workshopy zaměřené na malé vyzařující struktury

Naši kolegové z výzkumné skupiny CEM se letos zúčastnili již 6. workshopu zaměřeného na výzkum na malé vyzařující struktury. Společně s kolegy z Lund University ve Švédsku, KU Leuven v Belgii a Santa Clara University v USA se během několikadenních setkání věnují tématům jako jsou optimální elektricky malé antény a jejich principiální limity nebo modelování a studium plasmonických struktur. Poslední workshop se konal v září v ČR, na chatě v Bratřicích.

Více informací najdete na https://elmag.fel.cvut.cz/ESAworkshops.

Pages