Aktuality

Termíny BSZZ a MSZZ v letním semestru 2019/2020

Publikováno: 
22.01.2020

Termíny bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek

Bakalářské i magisterské státní závěrečné zkoušky se budou konat v jednom dni 3. února 2020.

Zkoušky a obhajoby se budou konat v místnosti T2:C4-80.

Rozpisy obhajob jsou ke stažení: BSZZ, MSZZ

Přejeme Vám hodně úspěchů!

Ocenění pro Lukáše Jelínka

Publikováno: 
28.11.2019

Ocenění za vynikající pedagogický výkon

Lukáš Jelínek ze skupiny CEM obdržel ocenění za vynikající pedagogické výkony v letním semestru školního roku 2018/2019 v kategorii studijních materiálů. Gratulujeme!

Více informací najdete na webu fel.cvut.cz.

Nové přístroje v optické laboratoři

Publikováno: 
14.11.2019

Do optické laboratoře byly pořízeny dva nové přístroje. Prvním je vzorkovací osciloskop Keysight MSOS104A, mezi jehož hlavní vlastnosti patří 1 GHz šířka pásma, 4 analogové a 16 digitálních kanálů, vzorkovací frekvence 20 GSa/s a 10 bitový ADC převodník (ENOB = 8.1 bitu při využití maximální šířky pásma). Osciloskop se využije zejména při testování bezdrátových optických spojů ve viditelné oblasti a ke zpracování signálů.

Druhým pořízeným přístrojem je optický spektrální analyzátor Yokogawa AQ6375B pro vlnové délky 1200-2400 nm s rozlišením 0.05 nm. Analyzátor najde využití při testování přenosů v oblasti 2000 nm (eye-safe oblast), při detekci plynů (např. CO2 s absorpčním pásem na 2004 nm), a pro měření Thuliových a Holmiových zesilovačů a laserů.

Jan Vrba získal ocenění za organizaci EuMCE 2019

Publikováno: 
01.11.2019

European Microwave Association (EuMA) zahájila letos v květnu novou řadu konferencí zaměřených na podporu rozvoje mikrovlnných technologií ve střední Evropě. První z těchto konferencí - EuMCE 2019 - se konala v Kongresovém centru Praha. Slavnostního zahájení této konference se zúčastnil rektor ČVUT v Praze, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prof. Roberto Sorrentino jako reprezentant EuMA, zástupce magistrátu hl. m. Praha a další významní hosté.

Příspěvky přijaté do programu EuMCE 2019 jsou zveřejněny v IEEE Xplore. Program této konference sestavil mezinárodní tým, který vedl prof. Jan Macháč. Na organizaci EuMCE 2019 se pak dále významnou měrou podíleli Dr. Milan Švanda a Dr. Ladislav Oppl z FEL ČVUT, a také doc. Jan Vrba jr., doc. David Vrba a Dr. Ondřej Fišer z FBMI ČVUT. Konference byla spojena s výstavou organizovanou společností Horizon House, které se účastnily např. firmy Rohde-Schwarz, Keysight Technologies, Dassault Systems a další.

EuMA ronvěž udělila Certificate of Appreciation za organizaci EuMCE 2019 při příležitosti slavnostního zahájení EuMC 2019 (European Microwave Conference, součásti European Microwave Week), která se letos konala v Paříži. Tento certifikát převzal General Chair konference EuMCE 2019 prof. Jan Vrba (na přiložené fotografii předává tento certifikát Dr. Frank van den Bogaart, president EuMA).

Spolupráce se společností Valeo

Publikováno: 
25.10.2019

Spolupráce se společností Valeo

V zimním semestru 2019/2020 začíná Katedra elektromagnetického pole ČVUT FEL spolupracovat se společností Valeo. Pilotním projektem je soutěž v rámci předmětu Matlab (B0B17MTB), kterou Valeo finančně podpoří.

Problematikou, řešenou v rámci úvodního projektu, je přesné modelování otevírání automobilových dveří a vyhodnocení trajektorií ultrazvukových senzorů v závislosti na úhlu otevření. Pravidla soutěže, technické detaily a přesný popis modelu najdete zde. Projektu se mohou zúčastnit všichni studenti předmětu B0B17MTB. První tři výherci budou oceněni diplomem společnosti Valeo a peněžními poukázkami do eshopu mall.cz v hodnotách 5 000, 2 000 a 1 000 Kč.

              

Workshopy CEM

Publikováno: 
20.09.2019

Workshopy zaměřené na malé vyzařující struktury

Naši kolegové z výzkumné skupiny CEM se letos zúčastnili již 6. workshopu zaměřeného na výzkum na malé vyzařující struktury. Společně s kolegy z Lund University ve Švédsku, KU Leuven v Belgii a Santa Clara University v USA se během několikadenních setkání věnují tématům jako jsou optimální elektricky malé antény a jejich principiální limity nebo modelování a studium plasmonických struktur. Poslední workshop se konal v září v ČR, na chatě v Bratřicích.

Více informací najdete na https://elmag.fel.cvut.cz/ESAworkshops.

AToM prodán do Sandia National Laboratories

Publikováno: 
30.07.2019

AToM prodán do Sandia National Laboratories

AToM, toolbox do Matlabu vyvinutý na Katedře elektromagnetického pole FEL ČVUT, byl zakoupen americkými laboratořemi Sandia National Laboratories!

Děkujeme SNL za podporu našeho výzkumu.

Technical Computing Camp 2019 (update)

Publikováno: 
25.06.2019

Technical Computing Camp 2019 (update)

Další, v pořadí již 6. ročník, akce Technical Computing Camp 2019 pořádaný firmou HUMUSOFT se uskuteční ve dnech 5.-6.9. 2019 v Brně. Účastníci se seznámí s možnostmi využití nástrojů MATLAB, COMSOL a dSPACE. Hlavními tématy jsou:

  • Deep Learning, Machine Learning a nástroje pro Big Data.
  • Model-Based Design a vývoj embedded aplikací, Low-Cost Hardware.
  • Internet věcí a prediktivní údržba systémů, Robotika.
  • Computer Vision, systémy ADAS a autonomní řízení vozidel.
  • Simulace v reálném čase, Rapid Control Prototyping a HIL.
  • Počítačové simulace fyzikálních dějů.

Během setkání proběhne rovněž Soutěž o nejlepší uživatelský projekt (soutěžit se může i s bakalářskými či diplomovými pracemi) vypracovaný pomocí MATLAB nebo COMSOL Multiphysics. Propozice soutěže najdete zde.

Termíny BSZZ a MSZZ v letním semestru 2018/2019

Publikováno: 
31.05.2019

Letní termíny bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky se budou konat 11. června 2019, magisterské pak 10. a 11. června 2019.

Zkoušky a obhajoby se budou konat v místnosti T2:C4-80.

Rozpisy obhajob jsou ke stažení: BSZZ, MSZZ

Přejeme Vám hodně úspěchů!

Předmět Elektrodynamika na YouTube

Publikováno: 
01.04.2019

Předmět Elektrodynamika na YouTube

Po předmětu Teorie elektromagnetického pole (A8B17EMT) jsou na YouTube kanálu ČVUT FEL ke shlédnutí také přednášky z předmětu A8B17ELD - Elektrodynamika, který přednáší Lukáš Jelínek.

Pages