Optické komunikace 2019

Ve dnech 11. a 12. listopadu se uskuteční 30. ročník konference a výstavy Optické komunikace 2019, které spolupořádá ČVUT FEL v Praze. S vyzvanou přednáškou zde mimo jiné vystoupí i Stanislav Zvánovec (Přenos rádiových vln přes optické infrastruktury), příspěvek na téma Přesná charakterizace vidového pole v různých typech mnohavidových vláken (v rámci projektu MPO TRIO FV10519 Analyzátor vidové struktury optických komponent) bude prezentovat Jan Bohata.

Více informací najdete na webu www.action-m.com/ok2019.

11. a 12. listopadu 2019
Hotel Olympik, Praha