Jan Vrba získal ocenění za organizaci EuMCE 2019

Publikováno: 
01.11.2019

European Microwave Association (EuMA) zahájila letos v květnu novou řadu konferencí zaměřených na podporu rozvoje mikrovlnných technologií ve střední Evropě. První z těchto konferencí - EuMCE 2019 - se konala v Kongresovém centru Praha. Slavnostního zahájení této konference se zúčastnil rektor ČVUT v Praze, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prof. Roberto Sorrentino jako reprezentant EuMA, zástupce magistrátu hl. m. Praha a další významní hosté.

Příspěvky přijaté do programu EuMCE 2019 jsou zveřejněny v IEEE Xplore. Program této konference sestavil mezinárodní tým, který vedl prof. Jan Macháč. Na organizaci EuMCE 2019 se pak dále významnou měrou podíleli Dr. Milan Švanda a Dr. Ladislav Oppl z FEL ČVUT, a také doc. Jan Vrba jr., doc. David Vrba a Dr. Ondřej Fišer z FBMI ČVUT. Konference byla spojena s výstavou organizovanou společností Horizon House, které se účastnily např. firmy Rohde-Schwarz, Keysight Technologies, Dassault Systems a další.

EuMA ronvěž udělila Certificate of Appreciation za organizaci EuMCE 2019 při příležitosti slavnostního zahájení EuMC 2019 (European Microwave Conference, součásti European Microwave Week), která se letos konala v Paříži. Tento certifikát převzal General Chair konference EuMCE 2019 prof. Jan Vrba (na přiložené fotografii předává tento certifikát Dr. Frank van den Bogaart, president EuMA).