Obhajoba dizertační práce Tomáše Němečka

Přijďte podpořit Tomáše Němečka při obhajobě dizertační práce s názvem Analyte detection techniques based on specialty optical fibers.

24. června 2019 ve 12:30
Místnost T2:C4-80