Obhajoba dizertační práce Ivany Hrebíkové

Přijďte podpořit Ivanu Hrebíkovou při obhajobě dizertační práce s názvem Application of electron-light-wave analogy into metamaterials.

24. června 2019 ve 14:00
Místnost T2:C4-80