Obhajoba disertační práce Viktora Adlera

Přijďte podpořit Viktora Adlera při obhajobě dizertační práce s názvem Spatial Vector Microwave Measurement.

9. listopadu 2018 ve 13:00
Místnost T2:C4-80